VYTVOŘ SOLID(ÁR)NÍ PROJEKT

V rámci Evropského sboru solidarity proběhne 3. – 5. září víkendové školení pro mladé lidi (18-30 let), kde se mohou naučit, jak navrhnout projekt a zažádat o grant v aktivitě ESC30 – solidární projekty. Solidární projekty jsou grantovou příležitostí pro mladé lidi, která jim dává možnost získat financování na národní projekt, prospěšný jejich komunitě. Jedinou podmínkou účasti na školení a zažádání o grant je pouze věk.

Více o školení a odkaz na registraci zde: https://www.dzs.cz/udalost/vytvor-solidarni-projekt

Další články v rubrice

English ☰ Menu