ČZU udělila dva čestné doktoráty

Čestný titul doctor honoris causa obdržel prof. Ing. Jiří Šimůnek, CSc., a prof. Piotr Tryjanowski, MSc, PhD, DSc.

V průběhu slavnostní vědecké rady se uskutečnilo předání řady významných ocenění. Tituly čestných doktorů České zemědělské univerzity v Praze získal prof. Ing. Jiří Šimůnek, CSc., z University of California, Riverside, a prof. Piotr Tryjanowský, MSc, Ph.D., DSc., z Poznaň University of Life Science.

prof. Ing. Jiří Šimůnek, Ph.D. (Kalifornská univerzita v Riverside, USA)

Profesor Jiří Šimůnek působí jako profesor hydrologie na Katedře životního prostředí na Kalifornské universitě v Riverside. Již léta patří k předním světovým specialistům v oblasti vývoje a aplikací matematických a numerických modelů pro modelování různých rovnovážných a nerovnovážných procesů, včetně proudění vody, transportu energie a rozpuštěných chemických látek v nenasyceném porézním prostředí. Profesor Šimůnek je autorem nebo spoluautorem více než 340 původních vědeckých článků v recenzovaných světových vědeckých časopisech, 3 knih, více než 30 knižních kapitol ve vědeckých monografiích, 60 výzkumných zpráv, více než 100 vědeckých článků publikovaných  v  konferenčních  sbornících, přes 500 konferenčních abstraktů a je editorem 3 samostatných knižních publikací. Význam jeho vědecké práce ilustruje počet citací jeho prací, který přesahuje 30 tisíc. V rámci dlouhodobé spolupráce prof. Šimůnka s Katedrou pedologie a ochrany půd FAPPZ vod roku 2008 praviděelně vyučuje také na ČZU. V letech 2008, 2013 a 2017 katedra společně s prof. Šimůnkem také uspořádala konference uživatelů programu HYDRUS, na kterých prezentovali své výsledky studenti a zaměstnanci z řady zahraničních institucí. Spolupráce odborníků z České zemědělské univerzity s prof. Šimůnkem přispívá k rozvoji a posílení vědeckovýzkumné činnosti v oboru  pedologie, hydropedologie a hydrologie i k šíření dobrého jména ČZU ve světě.

 

prof. Piotr Tryjanowski, MSc, PhD, DSc. (University of Life Sciences in Poznań, Poland)

Profesor Piotr Tryjanowski je světově uznávanou osobností v oboru populační ekologie a ptačí fenologie. V současné době působí jako profesor a vedoucí katedry zoologie na Univerzitě v Poznani, kde se věnuje vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti. Prof. Tryjanowski je autorem a spoluautorem více než  250  publikací na WoS s H-indexem 35. Je dále autorem 16 knih a kapitol o ptácích, ekologii, zemědělství a klimatu. Jeden článek si časopis Nature zvolil v roce 2018 jako tzv. „raising stark“. Prof. Tryjanowski se významně zasadil o navázání intenzivní vědecké a pedagogické spolupráce mezi Univerzitou v Poznani a ČZU v Praze. Oficiálně zahájil vědeckou spolupráci s výzkumnými pracovníky ČZU v roce 2014, ale některé z nich zná již od roku 1998. Spolupracuje s nimi na několika projektech zahrnujících následující témata: Urban ecology, HNV farmland, Biodiversity pattern, Novel technologies in ornithology, Road ecology, Spatial modelling, Biodiversity in global scale, Theoretical and mathematical ekology. Většina řešených projektů se realizuje ve venkovských a městských oblastech, společně s vědeckými týmy ČZU řeší prof. Tryjanowski výzkumné otázky v globálním kontextu. Společně s vědci z ČZU publikoval prof. Tryjanowski již více než 20 článků.

 

V rámci slavnostní vědecké rady, která se uskutečnila v nově zrekonstruované aule ČZU, došlo také na předání jmenovacích dekretů novým docentům ČZU. Dekrety tak převzalo 11 nových docentů. Diplomy také získalo 75 čerstvých absolventů doktorského studia. Dále byly předány Ceny profesora Stoklasy nejlepším absolventům či absolventkám doktorského studia na ČZU, ocenění získali také nejlepší autoři disertačních prací. Cenu rektora obdrželi minojiné autoři vynikajících publikačních výstupů z výzkumné práce doktorandů. Celkem 42 studentů a absolventů doktorských studijních programů přihlásilo do soutěže dohromady 58 prací. Autoři 25 nejlepších publikačních výstupů obdrželi diplom a finanční odměnu z rukou rektora. Dále byly předány Ceny rektora pro zaměstnance za publikace v časopise ze souboru Nature index, ocenění si převzali také nejlepší pedagogové ČZU za rok 2018 a uskutečnilo se také předání ceny rektora zaměstnancům, kteří jsou autory článků publikovaných v roce 2018 v časopisech zařazených v 1. decilu v databázi Web of Science. Cena byla udělena 96 spoluautorům takových článků. Úplné seznamy oceněných objevíte níže ke stažení.

 

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.