Slavnostní zasedání Vědecké rady ČZU 2018

U příležitosti připomenutí výročí 100 let od vzniku Československa na ČZU se v pondělí 29. října uskutečnilo Slavnostní zasedání Vědecké rady ČZU.

Zasedání proběhlo v Betlémské kapli. Diplom si tu převzalo 6 nových docentů a 65 absolventů doktorských studijních programů (jejich úplný seznam je k dispozici ke stažení). Následně byly oceněny mimořádné výsledky vědecké práce. Předány tak byly Ceny ministra zemědělství za nejlepší disertační práce, Ceny profesora Stoklasy nejlepším absolventům doktorského studia, Ceny rektora za vynikající publikační výstupy doktorandů a absolventů doktorského studia, Ceny rektora pro zaměstnance za publikace v časopisech ze souboru Nature index a Ceny rektora za pedagogickou činnost. Cenou rektora je uznána také prácě těch zaměstnanců ČZU, kteří jsou autory článků publikovaných v roce 2017 v časopisech zařazených v 1. decilu v databázi Web of Science. Cena je tak udělena 129 spoluautorům takových článků, jejich úplný seznam je k dispozici ke stažení. Ocenění získali také doktorandi za nejlepší publikační výstupy, jejich úplný seznam je k dispozici zde

 

 

Jmenovaní docenti

    Obor Habilitační práce
doc. Ing. Kristina Janečková, Ph.D. Fakulta životního prostředí Aplikovaná a krajinná ekologie  Ochrana kulturních a historických hodnot venkovské krajiny
doc. Dr.-Ing. Zhongbing Chen Fakulta životního prostředí Aplikovaná a krajinná ekologie Treatment of wastewater containing organic micropollutants and sewage sludge in constructed wetlands
doc. Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D. Technická fakulta Technika a mechanizace zemědělství Modelování optimálního intervalu preventivní údržby strojních prvků
doc. Ing. Monika Sarvašová Kvietková, PhD. Fakulta lesnická a dřevařská Zpracování dřeva a technika v lesním hospodářství Termicky modifikované drevo v procese rovinného frézovania
doc. Ing. Jiří Patoka, DiS. Ph.D. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Aplikovaná zoologie Vliv okrasné akvakultury na sladkovodní raky
doc. PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D. Fakulta životního prostředí Aplikovaná a krajinná ekologie Archeologické perspektivy výzkumu ekologie člověka

 

 

Ceny ministra zemědělství za vynikajících disertačních prací s významným přínosem pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství a ochranu krajiny se zaměřením na praxi

  Disertační práce
Ing. Martin Gürtler, Ph.D. Eseje na téma empirické ekonomie - Hospodářské politiky a jejich vliv na agregátní ekonomiku a její odvětví
Mgr. Daniel Žížala, Ph.D. Mapování redistribuce organického uhlíku v erozně ovlivněných půdách metodami dálkového průzkumu země a digitálního mapování půd
Ing. Anna Brunerová, Ph.D. Briketování energeticky využitelných materiálů
Mgr. Pavla Mládková, Ph.D. Modelování cyklu živin při různých způsobech obhospodařování polopřirozených travních porostů
MSc. Azadeh Abdollahnejad, Ph.D. Detection and modeling of forest attributes in forest with different density using remote sensing and auxiliary data
Ing. Hynek Roubík, Ph.D. Small-scale biogas technology in Southeast Asian countries: current state, bottlenecks and perpectives

 

 

Cena profesora Stoklasy nejlepšímu absolventovi a absolventce doktorského studia na ČZU

    Obor Disertační práce Školitel
Ing. Matěj Božik Ph.D. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Speciální produkce rostlinná Využití přírodních látek při skladování zemědělských produktů doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D.
Ing. Anna Brunerová, Ph.D. Technická fakulta Technika výrobních procesů Briketování energeticky využitelných materiálů prof. Ing. Milan Brožek, CSc.
M.Sc. Azadeh Abdollahnejad, Ph.D. Fakulta lesnická a dřevařská Forest Management Detection and modeling of forest attributes in forest with different density using remote sensing and auxiliary data Ing. Peter Surový, PhD.
Ing. Hynek Roubík, Ph.D. Fakulta tropického zemědělství Sustainable Rural Development in Tropics and Subtropics Small-scale biogas technology in Southeast Asian countries: current state, bottlenecks and perspectives doc. Ing Jan Banout, Ph.D.

 

 

Ceny rektora za pedagogickou činnost

doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D. Katedra psychologie Provozně ekonomická fakulta
Ing. Jana Česká, CSc. Katedra botaniky a fyziologie rostlin Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
prof. Ing. Josef Hůla, CSc. Katedra zemědělských strojů Technická fakulta
prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc. Katedra myslivosti a lesnické zoologie Fakulta lesnická a dřevařská
prof. Ing. Jan Vymazal, CSc. Katedra aplikované ekologie Fakulta životního prostředí
Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D. Katedra ekonomiky a rozvoje Fakulta tropického zemědělství
doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc. Katedra profesního a personálního rozvoje Instutu vzdělávání a poradenství

 

 

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.