ČZU se úspěšně zapojuje do H2020

V oblasti Societal Challenges 2 (Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research, and the Bioeconomy) je ČZU jednička mezi českými institucemi.

Z analýzy zpracované Technologickým centrem AV ČR je s 30 návrhy projektů ČZU první co do počtu tzv. eligible návrhů před Výzkumným ústavem rostlinné výroby a Vysokou školou chemicko-technologickou. Na špici je také v počtu účastí – podobně jako VÚRV a Wireless.info je zapojena jen v této dílčí oblasti do 5 projektů. Ve finančním vyjádření, tedy v celkovém finančním příspěvku je ČZU na druhém místě, těsně za společností Lesoprojekt služby.

Celková úspěšnost českých týmů v oblasti SC2 je téměř 25 % a je vyšší než úspěšnost týmů ze starých (23 %) i nových (19 %) členských zemí.  V úspěšnosti vyjádřené podílem získaných finančních prostředků jsou na to české týmy obdobně jako týmy z EU15, týmy z nových členských zemí na tom jsou v průměru o něco hůře.

Přípravu mezinárodních projektů na ČZU podporuje i Kancelář pro podporu mezinárodních projektů zaměřených na Life Sciences v rámci Evropského výzkumného prostoru II. Konkrétně v této oblasti se aktivní podpoře věnuje Laura Míčků z FAPPZ.  

Další články v rubrice

English ☰ Menu