Evropská komise hledá hodnotitele pro projekty Horizont 2020

Evropská komise hledá experty (hodnotitele) z různých oblastí pro hodnocení projektů programu Horizont 2020.

Hodnotitel, neboli expert, hodnotí návrhy projektů, přihlášky do soutěží (Horizon Prize) a tendrů; dále monitoruje probíhající akce, grantové dohody a veřejné zakázky.

Proces registrace obnáší vyplnění osobních zkušeností a oblasti vědeckého působení (zejména zkušenosti z konkrétní oblasti a jejich délka, dosažené publikace, zkušenosti s hodnocením, zkušenosti z průmyslového odvětví atd.), a dále nahrání CV. Experti jsou pak vybírání na základě jejich vědecké expertízy, národnosti (vzhledem k tomu, že je málo hodnotitelů ze států střední a východní Evropy, tak mají zájemci z těchto států výhodu), i pohlaví (vybírá se nejméně 40 % žen). Dobrý hodnotitel by měl být spolehlivý, flexibilní, schopný a ochotný se učit a přijmout proces hodnocení Evropské komise, mít dobrou úroveň psané i mluvené angličtiny, být schopný posoudit a hodnotit projekt a být schopný odůvodnit své hodnocení.

Proč se stát hodnotitelem projektů Horizont 2020?

- Získáte povědomí o jiných projektech ve vaší oblasti, ale i různých trzích, segmentech apod.
- Hodnocení projektů v je pro experty přínosné v ohledu k budoucímu podávání jejich vlastních projektů v programu Horizont 2020.
- Přinesete přidanou hodnotu do oblasti svého vědeckého působení
- Přispějete k tomu, aby se Evropa stala konkurenceschopnější a více prosperující

Upozurňujeme na to, že hodnotící proces je časově náročný a vyčerpávající, ale díky tomu je i spravedlivý, nestranný a zajišťuje výběr nejlepších návrhů projektů a konsorcií.

Návrhy projektů se hodnotí jen prostřednictvím elektronického systému. Hodnotitel za svou práci obdrží pevnou částku 450 EUR/den, s tím, že se hodnotí určitý počet návrhů projektů v jeden den. V případě setkání s dalšími hodnotiteli na tzv. konsensuálním setkání se přispívá 92 EUR/den na cestovné, 100 EUR/noc na ubytování, a úhrada dalších cestovních náhrad.

Případní zájemci se mohou dozvědět více informací z videa na LinkedIn, Twitteru nebo YouTube. Registrace do databáze expertů probíhá v systému Funding &Tendres portal zde.

Příjetí mezi hodnotitele se také posuzuje vzhledem ke střetu zájmu, těmi můžou být:

- podílení se na přípravě daného návrhu projektu
- mít přímý či nepřímý zisk z daného projektu, který by byl úspěšný
- mít příbuzenský vztah s osobou reprezentující žadatele
- být ředitelem/členem dozorčí rady/partnerem žadatele nebo jinak zapojen do řízení organizace žadatele
- být zaměstnancem nebo má jinou smlouvu s žadatelem, nebo je subdodavatel
- být členem poradní skupiny nebo programového výboru v oblasti vztahující se k výzvě
- být Národním kontaktem (NCP) nebo přímo pracuje pro síť Enterprise Europe Network

Další články v rubrice

English ☰ Menu