Partnerská burza pro H2020

Síť národních kontaktů pro H2020-SC2 BioHorizon uspořádá 6. 11. 2017 v Praze partnerskou burzu pro témata výzvy Sustainable food security.

Akce bude součástí mezinárodního symposia RAFA 2017 (www.rafa2017.eu). Cílem partnerské burzy, která se koná v kongresovém hotelu Clarion, je napomoci vytváření spolupráce pro společné projekty H2020 do výzvy Sustainable food security pro rok 2018. Registrace na partnerskou burzu je otevřena do 31.10. (v případě naplnění kapacity může být registrace uzavřena dříve). Účast je bezplatná a není vázána na účast na kongresu RAFA. Zájemci mohou prezentovat své projektové záměry též formou flash prezentací. Více informací, program akce a registrace na: https://www.b2match.eu/foodsecurity2017

Orientační přehled vyhlašovaných témat 2018 (pro výzvu SFS) je v příloze, pracovní programy zatím nebyly EK zveřejněny.

Soubory ke stažení