Plánované semináře TC AV ČR k H2020

Technologické centrum AV ČR plánuje na druhý kvartál letošního roku několik zajímavých seminářů a workshopů pro zájemce o projekty H2020.

  • Workshop pro žadatele o individuální vědecko-výzkumné pobyty Marie Sklodowska-Curie, je určen pouze pro výzkumné pracovníky, kteří již jsou domluveni se svou budoucí hostitelskou institucí/školitelem a píšou projekt, který chtějí podat v aktuální výzvě s uzávěrkou 14. září 2017. Podmínkou pro účast je zaslání abstraktu projektu a CV v anglickém jazyce nejpozději do 15. května 2017 na email: dvorakova@tc.cz Termín workshopu je 23. května 2017, bližší informace včetně odkazu na přihlášení naleznete zde.
  • Semináře k psaní projektů H2020 (5 modulů), seminář je určen pro zájemce, kteří již pracují na přípravě žádosti projektu do H2020, počet účastníků je omezen na 15 osob. Termíny seminářů jsou pro Prahu: 6. června 2017 (IPR, Open Access, GA/CA) a 13. června 2017 (příprava rozpočtu)
  • Seminář ke komunikační strategii v projektech H2020, předpokládaný termín uskutečnění je červen 2017.