Pražský voucher

Centrum inovací a transferu technologií nabízí zájemcům z ČZU konzultace a kontrolu nabídek a zejména podnikatelských záměrů. Následně pak zajištění podpisu rektora ve spolupráci s Oddělením rozvoje a projektového řízení. Zájemci se mohou obrátit na Mgr. Marka Houdu (houdam@rektorat.czu.cz), specialistu transferu technologií.

Výzva bude otevřena od 21.10. do 6.12.2019.

Více informací naleznete zde.

Další články v rubrice

English ☰ Menu