Přehled nově schválených akcí COST, do kterých se lze zapojit

Dne 13. listopadu 2018 bylo schváleno 40 nových akcí (projektů), které byly podány do programu COST v dubnu 2018 (výzva OC-2018-1).

Do těchto nově schálených akcí se lze nyní připojit - tzv. přistoupením ke stávající akci (join ongoing action). Seznam všech akcí naleznete ke stažení níže.

Program COST je Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu (European Co-operation in Scientific and Technical Research). Tato spolupráce zajišťuje koordinaci výzkumu formou tzv. sladěných evropských akcí - ACTION, podporu a šíření excelence, podporu interdisciplinárního výzkumu a motivaci kariéry mladých výzkumníků.

Financování

V rámci COST akcí není financován výzkum, nýbrž jen podpůrné aktivity (schůzky, workshopy, konference, tréninky, letní školy, krátkodobé vědecké mise, diseminační aktivity).

Kdo se může zapojit do COST akcí

Členy programu jsou jednotlivé státy (resp. jednotliví výzkumní pracovníci) a ne samostatné instituce.

Do akcí COST se mohou zapojit výzkumníci z univerzit, veřejných a soukromých výzkumných institucí, neziskové organizace, průmysl či malé a střední podniky. Do akce, resp. do management comittee, se můžou zapojit vždy maximálně dva zástupci z jedné země, pokud se akci již dva zástupci účastní, je možné požádat o zařazení do tzv. pracovní skupiny, nicméně podporu pro tyto osoby již nelze z programu financovat.

Jak se lze zapojit do COST akce

Nejdříve je třeba si vybrat konkrétní akci na stránce https://www.cost.eu/cost-actions/browse-actions/. Následně se seznámit s memorandem na základně Vašeho vlastního zájmu a Vašeho potenciálního příspěvku a kontaktovat předsedu akce. Dále dochází prostřednictvím MŠMT k přistoupení dané země na základě podpisu Memoranda o porozumění (Memorandum of Undrstanding) k akci. MŠMT pak nominuje dva zástupce do Řídícího výboru (Management Committee).

Více informací:

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu