Seminář ČZU: Jak na projekt ZÉTA (TA ČR)

Dne 23. 10. se bude konat seminář na ČZU ohledně 4. veřejné soutěže programu ZÉTA, v čase od 10.00 hodin v zasedací místnosti E209 (PEF).

Program ZÉTA je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení studentek/ů vysokoškolských studijních programů, a v opodstatněných případech také žákyň/ů středoškolského vzdělávání a mladých výzkumných pracovnic/ků ve věku do 35 let včetně. Další zaměření programu spočívá v podpoře rovných příležitostí pro rozvoj profesních drah mužů a žen. 

Další články v rubrice

English ☰ Menu