TA ČR organizuje workshop k ERA-NET Biodiversa

Ve čtvrtek 6. června 2019 se bude konat workshop k nové výzvě ERA-NET Biodiversa.

V březnu Předsednictvo Technologické agentury ČR rozhodlo o přistoupení ČR do ERA-NET Biodiversa a připravuje se nová výzva pro české týmy v mezinárodních projektech konsorcia Biodiversa v rámci programu Horizont 2020.

Nová výzva, která bude vyhlášena 2. září 2019, bude zaměřena na témata spojená s biodiverzitou a změnou klimatu a jejich socioekonomickými vazbami. Výzva bude dvoukolová a ukončena bude pravděpodobně v polovině listopadu. Výzva svým charakterem bude odpovídat výzvám v pilíři Societal Challenges (Work Programme Part: Climate action, environment, resource efficiency and raw materials, Call: H2020-LC-CLA-2018-2019-2020). Ovšem vzhledem k omezenému počtu uchazečů (účastnit se mohou pouze žadatelé ze zemí, které program spolufinancují) se předpokládají menší řešitelská konsorcia a průměrná úspěšnost žadatelů je vyšší (cca 20 %).  Pro úspěšné zapojení je nezbytné zahrnout i socio-ekonomický dopad, širokou spolupráci se stakeholdery a dostatečně zdůvodnit nutnost mezinárodní spolupráce.

TA ČR zve na workshop se zaměřením na novou výzvu

Na workshopu Podpora výzkumu v oblasti biodiverzity v Evropě bude prezentováno konkrétní zaměření výzvy, který bude organizovat Technologická agentura ČR ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ve čtvrtek 6. června v Praze.

Cíle workshopu jsou:

  • Představit priority ČR a strategické sítě BiodivERsA v oblasti výzkumu biologické rozmanitosti.
  • Podpořit českou výzkumnou komunitu v zapojení se do mezinárodní cofundové výzvy BiodivClim.
  • Zároveň představit proces podávání žádostí do těchto ERA-NET cofundových výzev, představit podmínky pro české uchazeče ve výzvě a poskytnout další informace, které by napomohly žadatelům proces podávání žádosti co nejvíce zjednodušit.
  • Poskytnout potenciálním žadatelům možnost potkat se s koordinátorem strategické iniciativy BiodivERsA a organizátory výzvy BiodivClim a osobně téma probrat.

Čas a místo konání semináře: čtvrtek 6. 6. 2019, 10:00 - 12:30, Technologická agentura ČR, Evropská 37, Praha 6. 

Po skončení Vám budeme k dispozici pro dotazy a konzultace. 

Na seminář se, prosím, přihlaste prostřednictvím tohoto formuláře, nejpozději do pondělí 3. 6. 2019 (kapacita místnosti je omezená, registrace proto může být ukončena i dříve). Pozvánka s detailním programem bude zaslána s blížícím se datem workshopu.

V případě dotazů či podrobností k semináři se na nás neváhejte obrátit: michaela.kriklanova@tacr.cz 

Bližší informace budou k dispozici na stránkách konsorcia Biodiversa.

Další články v rubrice

English ☰ Menu