TA ČR: podzim plný výzev

Technologická agentura České republiky (TA ČR) informuje o přípravě vyhlášení výzev.

Program ÉTA

Program ÉTA se obrací na výzkumnou komunitu společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV), aby navrhovala řešení výzev a příležitostí 21. století v reakci na sociální, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.

Vyhlášení Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA se předpokládá 18. září 2019.

Program ZÉTA

Program ZÉTA je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení studentek/ů vysokoškolských studijních programů, a v opodstatněných případech také žákyň/ů středoškolského vzdělávání a mladých výzkumných pracovnic/ků ve věku do 35 let včetně. Další zaměření programu spočívá v podpoře rovných příležitostí pro rozvoj profesních drah mužů a žen. 

Vyhlášení Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA se předpokládá dne 9. října 2019. 

Program Prostředí pro život PP3

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo na svých webových stránkách výzkumná témata a předběžnou relativní alokaci 2. veřejné soutěže Prostředí pro život – podprogram 3. Dokument s předběžnými tématy naleznete také zde.

Vyhlášení Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život – podprogram 3 je plánované na 20. listopadu 2019.

Program KAPPA

Předsednictvo Technologické agentury ČR (TA ČR) na svém posledním zasedání schválilo základní parametry první veřejné soutěže Programu KAPPA, financovaného z Fondů EHP a Norska v rámci programu Výzkum, které vycházejí ze schválené Programové dohody. Výzva bude vyhlášena ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019. Přesné datum vyhlášení bude stanoveno po zářijovém jednání Programového výboru KAPPA v Oslu. Celkem bude v Programu KAPPA rozděleno téměř 32,5 milionu EUR.

Program je obecně zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce subjektů z ČR s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu a na podporu propojování výzkumných organizací s odběrateli výstupů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, tedy s aplikační sférou (především s podniky a s dalšími subjekty na národní i mezinárodní úrovni) působící v různých společenských oblastech.

Přesný termín vyhlášení veřejné soutěže bude stanoven i s ohledem na ostatní výzvy v rámci Fondů EHP a Norska v programu Výzkum. V Polsku se výzva pro základní výzkum uzavře v září, ale současně s tím bude otevřena výzva pro výzkum aplikovaný. V Rumunsku se výzva v programu Výzkum uzavírá koncem října. Portugalský program pro výzkum oceánu otevře výzvu v listopadu. Uchazečům proto doporučujeme, aby neváhali s hledáním potenciálních partnerů, kteří mohou být v druhé polovině roku velmi vytíženi.

Další články v rubrice

English ☰ Menu