Objevování neznámé diverzity hub pouště Chihuahuan a její vztah k mykobiotě pouště Mojave v době rychlých klimatických změn a změn v životním prostředí

Název projektu: Objevování neznámé diverzity hub pouště Chihuahuan a její vztah k mykobiotě pouště Mojave v době rychlých klimatických změn a změn v životním prostředí
Číslo projektu: LTAUSA18188
Řešitel: doc. RNDr. Jana Kocourková, CSc. (FŽP)
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Inter-Excellence
Doba řešení: 2019 - 2022
Rozpočet pro ČZU: 9 517 000 Kč
Koordinátor projektu: ČZU

Vědeckými cíli projektu je porozumět evoluci, biodiverzitě a adaptacím hub (lišejníků, lichenikolních hub, černých extrémofillních hub) pod vlivem vážných klimatických změn, organismů žijících na hraně přežití. Budeme je z tohoto důvodu studovat v poušti Chihuahuan v Novém Mexiku a porovnávat je s výsledky našeho výzkumu ze suché Mohavské pouště. Naším cílem je popsat všechny nové druhy, rody, čeledi a řády, které budou objeveny během našeho výzkumu. Dále pak vytvořit komplexní knihovnu dat, dataset o druzích se sekvencemi a kompletními údaji se studií s integrativním taxonomickým přístupem, aby poskytovala data budoucím výzkumníkům, managementu chráněných území a široké veřejnosti, barcods a taxonomické popisy této mykobioty.