Úspěšní žadatelé o projekty ČRA

Seznam úspěšných žadatelů o projekty České rozvojové agentury v roce 2018

 
doc. Ing. Jan Banout, Ph.D. (FTZ)
Podpora vědecko-výzkumné a pedagogické práce na Mostarské univerzitě a na Univerzitě Džemala Bijediče v Mostaru
Rozpočet projektu: 1 054 000 Kč
Doba řešení: 2019 - 2020
 
Ing. Jana Mazancová, Ph.D. (FTZ)
Podpora mladých kapacit v oblasti kvality vzdělávání a vědecko-výzkumných aktivit
Rozpočet projektu: 1 000 000 Kč
Doba řešení: 2019
 
Ing. Michel Kolaříková, Ph.D. (FTZ)
Zvyšování kvality výuky a posilování vědecko-výzkumných kapacit na Univerzitě Bamyan (Afghánistán)
Rozpočet projektu: 1 580 000 Kč
Doba řešení: 2018
 
doc. Ing. Zbyněk Polesný, Ph.D. (FTZ)
Podpora výzkumu a vzdělávání na Ilia State University v oblasti ochrany biologické a kulturní rozmanitosti Gruzie
Rozpočet projektu: 1 552 800 Kč
Doba řešení: 2018
 
Ing. Vladimír Verner, Ph.D. (FTZ)
Podpora rozvoje pedagogiky a výzkumu na Bantuské univerzitě v Mongu a posílení její role v zemědělském rozvoji Západní provincie Zambie
Rozpočet projektu: 889 000 Kč
Doba řešení: 2018
 
doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D. (FTZ)
Podpora výuky a vědecko-výzkumné činnosti v oblasti biotechnologií, zemědělské produkce a poradenství na Hawasa University, Etiopie
Rozpočet projektu: 1 095 000 Kč
Doba řešení: 2018
 

Seznam úspěšných žadatelů o projekty České rozvojové agentury v roce 2017

 
Ing. Jana Mazancová, Ph.D. (FTZ)
Zvyšování kapacit akademických a vedoucích pracovníků na Státní univerzitě Akaki Tsereteli (Gruzie)
Rozpočet projektu: 510 000 Kč
Doba řešení: 2017
 
Ing. Jana Mazancová, Ph.D. (FTZ)
Posilování procesu budování kapacit v oblasti kvality vzdělávání a výzkumu na SNAU a SSU 2017
Rozpočet projektu: 564 300 Kč
Doba řešení: 2017