Úspěšní žadatelé o projekty TA ČR v roce 2017

Seznam úspěšných žadatelů o projekty TA ČR programu ÉTA, výzva roku 2017

Doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D. (FTZ)
Agrolesnictví - šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny
Rozpočet:  2 566 tis. Kč
Doba řešení: 2018–2020
 
prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc. (PEF)
Model transparence cen v potravinové vertikále – vepřové maso
Rozpočet:  4 530 tis. Kč
Doba řešení: 2018–2020
 
Ing. Lukáš Moravec, Ph.D. (PEF)
Vytvoření rizikové analýzy pro účely implementace režimu samovyměření DPH v ČR
Rozpočet: 2 632 tis. Kč
Doba řešení: 2018–2020

Další články v rubrice

English ☰ Menu