Vývoj systémů lepení listnatého dřeva dubu pro konstrukční a nekonstrukční aplikace v exteriéru

Název projektu: Vývoj systémů lepení listnatého dřeva dubu pro konstrukční a nekonstrukční aplikace v exteriéru
Číslo projektu: FW01010627
Řešitelé: doc. Ing. Aleš Zeidler, Ph.D., doc. Ing. Miloš Pánek, Ph.D., Ing. Přemysl Šedivka, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program: TREND
Doba řešení: 2020 – 2022
Rozpočet pro ČZU: 7 064 000 Kč
Koordinátor projektu: MATRIX a.s.

Projekt reaguje na požadavky dřevozpracujících podniků, které reflektují aktuální a budoucí změnu klimatu a s tím související změnu druhové skladby lesních porostů. V důsledku toho zpracovatelé dřeva investují do vývoje nových postupů a technologií zpracování listnatých druhů dřevin na místo smrku. Cílem projektu je proto vývoj nových typů systémů průmyslového a ekologicky šetrného lepení dřeviny dubu s ohledem na podmínky kladené pro dodržení pevnostních požadavků a únosnosti na konstrukční lepené dřevo, které je určeno pro aplikace do interiéru a exteriéru. Úkolem projektu je vývoj takových systémů, které umožní uplatnění dřeva dubu ve finálních produktech s vysokou přidanou hodnotou a současně budou moci svými parametry částečně substituovat produkty ze dřeva smrku, kterého bude na trhu potenciální nedostatek.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu