Pavel Sekáč

Zaměřme se na precizní zemědělství

„Baví mě vést lidi, podporovat jejich silné stránky a společně hledat nové cesty,“ říká Ing. Pavel Sekáč, absolvent ČZU a náměstek ministra zemědělství, který řídí Sekci pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání.

Jak to všechno začalo?

Vystudoval jsem tropické zemědělství a hledal něco, co naváže na mé zaměření… A zaujala mě nabídka řešit projekty na ministerstvu. Vzali mě, i když mě zpočátku mnozí vnímali jako exota – tropy a v Praze na ministerstvu? Ale má to logiku. Na Institutu tropického zemědělství bylo tehdy studium provázáno částečně s Fakultou agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů a také s Provozně ekonomickou fakultou. Už proto jsme řešili hodně věcí projektově a také jsme už během studia měli možnost se řady konkrétních projektů účastnit.

V čem spočívá vaše úloha dnes? Dalo by se říci, že máte na starosti podobu dotačních programů, a tedy ovlivňujete, na co se zemědělci a další lidé, jimž záleží na rozvoji venkova, zaměří?

Měl jsem výhodu, že jsem prošel naší prací od počátku. Dnes řídím fondy a zároveň od loňského roku i oblast vědy, výzkumu a inovací. Díky tomu doufám posílíme vzájemnou synergii. Zacílení aplikovaného výzkumu i rozvoje venkova přece směřuje k naplnění týchž vizí a je žádoucí, abychom nové poznatky co nejdříve uplatnili v praxi. Bez výzkumu, bez spolupráce akademického světa nelze plánovat projekty na podporu rozvoje venkova. Vždyť akademickému světu je vlastní hledat nové podněty, nové dimenze řešení, o nichž jsme neměli dosud ani potuchy.

Co tím myslíte konkrétně?

Třeba precizní zemědělství. Pokud se dnes u některých zemědělských komodit bavíme o konkurenceschopnosti, kterou ovlivňují rozdíly v nákladových položkách v řádech halířů, je zřejmé, jaký vliv má úspora na pojezdech, úspora hnojiv, pesticidů. Zároveň tím šetříte povrchové i spodní vody a životní prostředí vůbec. Sem dnes zaměřujeme pozornost. Obory typu Chov domácích mazlíčků jsou možná populární mezi dospívajícími dětmi, ale budoucnost mají sofistikované obory, jako je tento. Špičkové zemědělství nelze provozovat bez špičkových technologií a lidí, kteří jim rozumí. Kdo mi nevěří, ať se podívá třeba na webové stránky ministerstev zemědělství USA, Izraele či Nizozemska…

V čem vidíte aktuální priority?

V současnosti je prioritou stabilizace agrárního sektoru. Pozice českých zemědělců na evropském trhu není nejjednodušší. Pro mě osobně je dále důležité dobré čerpání evropských fondů a pozorně sledujeme a zapojujeme se do diskuse k formulaci rámce Společné zemědělské politiky na další období, tedy po roce 2020. Česká republika se musí jasně vyprofilovat a říci, jakou roli chce hrát a kdo budou naši partneři.

O co vám půjde při vyjednávání společné evropské politiky?

Českou pozici silně ovlivňuje počet velkých zemědělských podniků. Máme jednu z největších průměrných výměr na subjekt v celé EU a to s sebou přináší samozřejmě odlišné priority, než mají jiné členské státy. Pozice velkých a malých podniků, zastropování přímých plateb, degresivita v rámci LFA plateb, to jsou poměrně složitá témata, kde bude třeba hledat kompromis.

V zemědělství pracují už méně než 2 procenta naší populace. Přímý podíl na HDP je také malý, ale multiplikační efekty jsou podstatné. Dopad na energetiku, strojírenství, chemický průmysl se odhaduje okolo 14 % HDP, a to už není málo. Nemluvě o krajině a sociálních aspektech zachování života na venkově. Těch témat je poměrně dost a naším úkolem bude je zkoordinovat do jednotné pozice.

Připravila vás na tuhle práci ČZU? Co jste si odnesl z ITSZ do života?

Právě zájem o projekty. Za dob mých studií se dělaly projekty v Mali, Jordánsku, v Latinské Americe… Člověk si uvědomil, že neexistuje jen česká kotlina, a hlavně doslova zažil, že nestačí plány, ale je potřeba si umět poradit v terénu, přizpůsobit se a přitom neztratit ze zřetele prvotní záměr. To je výborná zkušenost.

My jsme ještě byli zvyklí studovat v kruzích podle oboru studia, byli jsme jedna dobrá parta. Navíc ČZU měla a má nádherný areál, na alma mater vzpomínám velmi rád.

 

Ing. Pavel Sekáč (*1976) vystudoval Institut tropického a subtropického zemědělství ČZU. V roce 2000 nastoupil na Ministerstvo zemědělství do týmu Agentury SAPARD. V roce 2003 se stal ředitelem tzv. řídícího orgánu Operačního programu. V roce 2007 byl jmenován vrchním ředitelem sekce rozvoje venkova a v roce 2015 náměstkem ministra odpovědným za oblast Společné zemědělské a rybářské politiky EU. O rok později mu byla přidělena i oblast vědy, výzkumu a inovací. Je členem vedení Klubu absolventů ČZU. Rád lyžuje a hraje rekreačně golf. Jeho koníčkem je myslivost a literatura faktu.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.