Program INTERREG V-A Svobodný stát Bavorsko – Česká republika

Datum ukončení výzvy
31.12.2018
Poskytovatel
Ministerstvo pro mistni rozvoj ČR
 

Cílem programu je prostřednictvím společných přeshraničních projektů řešit společné výzvy
přeshraničních regionů.

Disponibilní finanční prostředky jsou stále v oblastech: Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti výchovy a všeobecného vzdělání, vědy, výzkumu, vývoje a technologií; výstavba  a zlepšení přeshraniční infrastruktury sloužící  výchově a všeobecnému vzdělávání, vědě a výzkumu.

Doporučuje se návrh projektu předem konzultovat v regionální kanceláři daného kraje.

Územní způsobilost pro řešení projektu:
Česka republika – Karlovarský kraj, Plzeňský kraj a Jihočeský kraj;
Svobodný stát Bavorsko – okresy Amberg-Sulzbach, Bayreuth, Cham, Deggendorf, Freyung-Grafenau, Hof, Kronach, Kulmbach, Neustadt an der Waldnaab, Passau, Regen, Regensburg, Schwandorf, Straubing-Bogen, Tirschenreuth a Wunsiedel im Fichtelgebirge a městskými okresy (statutárními městy) Amberg, Bayreuth, Hof, Passau, Regensburg, Straubing und Weiden in der Oberpfalz.

Výše dotace: v závislosti na typu projektu
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: max. 85% na cely projekt
Předkládání projektových žádostí: podávání návrhů projektů je kontinuální