Horizont 2020: MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS - RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE

Datum ukončení výzvy
02.04.2019
Poskytovatel
Evropská komise
 

Evropská komise vyhlásila dne 27. října 2017 výzvu Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) typu Research and Innovation Staff Exchange (RISE).

Program podporuje mezinárodní a mezisektorové spolupráce prostřednictvím výměnných stáží výzkumných a inovačních pracovníků v rámci společného výzkumného projektu. Jeho cílem je posílení nových a stávajících sítí mezinárodní a mezioborové spolupráce, interakce mezi organizacemi v akademické a neakademické sféře a mezi Evropou a třetími zeměmi. Spolupráce, resp. výměny znalostí formou výměn pracovníků (začínajících výzkumných pracovníků – ESR, zkušených výzkumných pracovníků – ER a administrativního, manažerského a technického personálu na podporu výzkumu a inovační aktivity projektu. Zaměstnanci musejí být min. 6 měsíců aktivně zapojeni do výzkumných/inovačních aktivit na vysílající instituci. Výměnné pobyty v rámci Evropy musejí být mezisektorové, nemohou probíhat v rámci jedné země či pouze mezi třetími zeměmi.


Výše dotace: 2 000 EUR pro výzkumníka/měsíc, 2 500 EUR pro organizaci/měsíc

Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: fixní měsíční příspěvek

Předkládání projektových žádostí: výzva bude otevřena od 4. 12. 2018 do 2. 4. 2019

Doba řešení: 1–12 měsíců