Prihláška ke studiu

Horizont 2020 - TRANSFORMING EUROPEAN INDUSTRY - H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
05.03.2019
Poskytovatel
Evropská komise
 

Výzva je zařazena v pracovním programu Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing. Výzva TRANSFORMING EUROPEAN INDUSTRY je zaměřena na rozvoj nových a potenciálně průlomových biotechnologií, na zvýšení spolehlivosti, přesnost a odolnost výrobního průmyslu, zlepšení energetické účinnosti a znovupoužití materiálů.

Počet partnerů: minimálně 3 partneři, každý z jiné členské země
Výše dotace: neuvedeno
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba řešení: neuvedeno
Předkládání projektových žádostí: do 5. března 2019

Výzvou jsou podporovány projekty typu RIA.

Výzvou jsou podporovány projekty typu RIA - výzkumné a inovační akce. Projekty typu RIA musí zahrnovat aktivity, jejichž cílem je vytvořit nové poznatky nebo prozkoumat proveditelnost nové nebo vylepšené technologie, produkty, procesy, služby nebo řešení. Obsahem může být základní a aplikovaný výzkum, technologický rozvoj a integrace, testování a ověřování na prototypu malého rozsahu v laboratoři nebo simulovaném prostředí. Projekty mohou v omezeném rozsahu obsahovat demonstrační nebo pilotní aktivity. U projektů typu RIA musí být minimálně tři vzájemně nezávislí partneři (FO nebo PO), každý z jiné členské země EU nebo asociované země.

Výzva se rozděluje na jednotlivá témata, např.:

BIOTEC-02-2019: Boosting the efficiency of photosynthesis (RIA)

CE-BIOTEC-05-2019: Microorganism communities for plastics bio-degradation (RIA)

Detailní informace o výzvě zde.

Seznam způsobilých zemí zde.

English ☰ Menu