Prihláška ke studiu

1. výzva Fondů EHP k předkládání návrhů Projektů institucionální spolupráce

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
11.03.2019
Poskytovatel
Finanční mechanismus EHP/Norska
 

Fondy EHP vyhlašují 1. výzvu k předkládání návrhů Projektů institucionální spolupráce.

Cílem programu je zvýšit úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny. Program přispívá k celkovým cílům Fondů EHP, jimiž je snižování sociálních a ekonomických nerovností v Evropě a posilování bilaterálních vztahů mezi donorskými státy (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a ČR.

Podporované aktivity:

Jedná se o podporu na společné studijní programy a kurzy, vytvářet kurikula, výměny příkladů odborné praxe. Projekty institucionální spolupráce mezi institucemi v ČR a v donorských státech budou:

 • modernizovat nebo inovovat kurikula a vytvářet společné studijní programy a kurzy, nebo
 • podporovat rozvoj a sdílení inovativních postupů prostřednictvím vzájemného učení a výměny příkladů odborné praxe v oblasti výukových metod

U těchto projektů se očekává, že jejich výsledkem budou „intelektuální výstupy“ v podobě kurikul, výukových materiálů, studií nebo akcí typu workshopů a školení. Zvláštní pozornost by měla být věnována tématům jako je inkluzivní vzdělávání, rovné zacházení a dodržování lidských práv nebo podpora občanské angažovanosti a mediální gramotnosti ve školách.

Způsobilé náklady:

 • cestovní náklady
 • pobytové náklady
 • mezinárodní projektová setkání
 • mzdové náklady
 • náklady na účastníky se specifickými potřebami
 • mimořádné náklady (příspěvek a skutečně vynaložené náklady souviseních s nákupem zboží nebo služeb)

Partneři projektu:

 • Instituce/organizace z České republiky a donorských států
 • Instituce/organizace z dalších států, které jsou příjemci Fondů EHP, se mohou projektu účastnit bez nároku na finanční podporu

Důležité informace k podávání žádostí:

Každá fakulta může v rámci jedné výzvy podat pouze jednu žádost (ve smyslu jednu přihlášku), v ní ale může aktivity libovolně kombinovat - může si tak zažádat naráz o mobilitu studentů i zaměstnanců (např. třicet studentů na dlouhodobý studijní pobyt, deset studentů na praktickou stáž, pět pracovníků na výukový pobyt, deset pracovníků na školení). Je také možné vysílat studenty a zaměstnance na různé instituce v donorských státech, počet partnerů v případě mobilit není omezen. Podstatné je, aby všechny požadované aktivity byly dobře zdůvodněné. Univerzita se musí rozhodnout, zda bude podávat přihlášky na úrovni fakult (za každou fakultu jedna), nebo zda podá pouze jednu centrálně. Pokud si v rámci jedné výzvy o grant žádají fakulty, nemůže přihlášku předložit i univerzita a naopak.

V případě, že budete mít zájem podávat žádost do této výzvy, kontaktujte prosím Oddělení pro strategii na jiranova@rektorat.czu.cz. Pro podávání žádostí v systému CEDR vás (resp. váš email) musíme nejprve přidat do oprávněných žadatelů ČZU, následně se budete moci registrovat a až pak můžete začít vyplňovat žádost. Žádosti poté podepisuje elektronicky Oddělení pro strategii.

 

Požadované přílohy žádosti:

 • Prohlášení o záměru (Letter of intent)

Žádosti se podávají elektronicky v systému CEDR ZDE.

Více informací ZDE.

 

Výše dotace: 20 000 EUR - 150 000 EUR

Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %

Doba řešení: 12 – 24 měsíců, daný začátek realizace projektu: 1. 8. 2019

Předkládání projektových žádostí: 11. 3. 2019

Další výzvy poskytovatele

English ☰ Menu