Prihláška ke studiu

1. výzva Fondů EHP k předkládání návrhů Projektů mobilit

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
04.03.2019
Poskytovatel
Finanční mechanismus EHP/Norska
 

Fondy EHP vyhlašují 1. výzvu k předkládání návrhů Projektů mobilit.

Cílem programu je zvýšit úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny. Program přispívá k celkovým cílům Fondů EHP, jimiž je snižování sociálních a ekonomických nerovností v Evropě a posilování bilaterálních vztahů mezi donorskými státy (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a ČR.

Podporované aktivity:

Jedná se o podporu na vzdělávací mobility vysokoškolských studentů a pracovníků mezi ČR a donorskými státy. Projekty mobilit mezi institucemi v ČR a v donorských státech budou:

 • studenty terciálního stupně vzdělávání a/nebo
 • pedagogické i nepedagogické pracovníky v osvojení znalostí, dovedností a dalších kompetencí, které jim mohou pomoci v jejich osobním a profesním rozvoji.

Způsobilé náklady:

 • Cestovní náklady
 • Pobytové náklady pro studenty
 • Pobytové náklady pro zaměstnance
 • Náklady na organizaci mobilit
 • Náklady na účastníky se specifickými potřebami
 • Jazyková příprava
 • Mimořádné náklady (příspěvky související s účastníky s omezenými příležitostmi)

Partneři projektu

 • Instituce/organizace z donorských států
 • Švýcarské instituce aktivní v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (VET), které mají uzavřenou dohodu o spolupráci s Lichtenštejnskem
 • Švýcarské vysoké školy v případě, že vysílají na mobilitu studenta nebo zaměstnance s lichtenštejnskou státní příslušností (pouze jako vysílající instituce)

Důležité informace k podávání žádostí:

Každá fakulta může v rámci jedné výzvy podat pouze jednu žádost (ve smyslu jednu přihlášku), v ní ale může aktivity libovolně kombinovat - může si tak zažádat naráz o mobilitu studentů i zaměstnanců (např. třicet studentů na dlouhodobý studijní pobyt, deset studentů na praktickou stáž, pět pracovníků na výukový pobyt, deset pracovníků na školení). Je také možné vysílat studenty a zaměstnance na různé instituce v donorských státech, počet partnerů v případě mobilit není omezen. Podstatné je, aby všechny požadované aktivity byly dobře zdůvodněné. Univerzita se musí rozhodnout, zda bude podávat přihlášky na úrovni fakult (za každou fakultu jedna), nebo zda podá pouze jednu centrálně. Pokud si v rámci jedné výzvy o grant žádají fakulty, nemůže přihlášku předložit i univerzita a naopak.

V případě, že budete mít zájem podávat žádost do této výzvy, kontaktujte prosím Oddělení pro strategii na jiranova@rektorat.czu.cz. Pro podávání žádostí v systému CEDR vás (resp. váš email) musíme nejprve přidat do oprávněných žadatelů ČZU, následně se budete moci registrovat a až pak můžete začít vyplňovat žádost. Žádosti poté podepisuje elektronicky Oddělení pro strategii.

Požadované přílohy žádosti:

-          Prohlášení o záměru (Letter of intent)

Žádosti se podávají elektronicky v systému CEDR ZDE.

Více informací ZDE.

 

Výše dotace: 1 500 EUR - 100 000 EUR na jeden projekt, celková alokace 680 000 EUR

Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %

Doba řešení: 13 měsíců, daný začátek realizace projektu: 1. 8. 2019

Předkládání projektových žádostí: 4. 3. 2019

Další výzvy poskytovatele

English ☰ Menu