Prihláška ke studiu

MV ČR – 1. veřejná soutěž IMPAKT 1 Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 – 2025

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
01.04.2020
Poskytovatel
Ministerstvo vnitra ČR
 

Ministerstvo vnitra vyhlásilo dne 5. února 2020 první veřejnou soutěž v rámci programu „Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 - 2025“ (IMPAKT 1) v podprogramu 1 - „Společné výzkumné projekty“.

 

Cílem je zajistit koordinovanou dlouhodobou výzkumnou podporu schopností bezpečnostního systému. Toto zacílení zahrnuje následující tři dílčí cíle:

• integrace relevantní výzkumné aktivity v zájmových oblastech napříč výzkumnou komunitou,

• vytváření a efektivní šíření znalostí a dovedností k posilování schopností bezpečnostního systému,

• prohlubování znalostní základny v relevantních oblastech zájmu.

 

Návrh projektu musí být podán minimálně dvěma úzce spolupracujícími výzkumnými organizacemi.

 

Výše dotace: min. výše 20 mil. Kč, max. výše 60 mil. Kč  

Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %

Předkládání projektových žádostí do: 1. 4. 2020 do 16:00 hod.

Doba řešení projektu: minimálně 48 měsíců a maximálně 60 měsíců

Zahájení řešení projektů: 1. 10. 2020 - 31. 12. 2020

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: 31. 12. 2025

Další výzvy poskytovatele MV0

English ☰ Menu