Lesní půdy významně vážou uhlík

Odsun Sudetských Němců z pohraničí znamenal nejen změnu etnického složení tamního obyvatelstva, ale i jeho absolutní úbytek. V důsledku odsunu sudetských Němců z pohraničí došlo na mnohých místech i ke změně hospodaření v krajině. Z většiny luk se staly lesy, z mnoha polí louky, příp. rovnou také lesy. To posloužilo jako základ pro porovnání uhlíkových zásob v intenzivně obhospodařovávaných a zalesněných územích.

Lesní ekosystémy jsou jednou z největších zásobáren uhlíku (cca 80 % nadzemního C). V lesních půdách se pak nachází přibližně 70 % veškerých světových zásob půdního uhlíku. Přirůstající, na zemědělské půdě založený lesní porost, dokáže vázat až tunu uhlíku za rok, do dosažení vyrovnaného stavu, což může v podhorských a horských oblastech představovat 50 – 150 t/ha surového humusu se zhruba 50% obsahem uhlíku. Nemluvě o obohacení minerálních půdních horizontů.

Kontakt: prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.

VOPRAVIL, J., PODRÁZSKÝ, V., KHEL, T., HOLUBÍK, O., VACEK, S. (2014): Effect of Afforestation of agricultural soils and tree species composition on soil physical characteristics changes. Ekologia-Bratislava, roč. 33, č. 1, s. 67-80.

Další články v rubrice

English ☰ Menu