Universiteit Gent

Přehled o univerzitě

Název univerzity: Universiteit Gent
Erasmus kód: B GENT01
Adresa: Sint-Pietersnieuwstraat 25
B-9000 Gent
Belgium

Faculty of Bioscience Engineering
Coupure Links 653
9000 Gent
Belgium


WWW: http://www.UGent.be/en
Stránka pro přijíždějící: www.UGent.be/coursecatalogue
Dohoda s fakultou: FTZ, Celouniverzitní dohoda pro PEF, TF, FŽP a FLD
Fakultní koordinátor: PEF - dr. Černý (cerny@pef.czu.cz)
FŽP - dr. Janečková (janeckovak@fzp.czu.cz)
FLD - prof. Šišák (sisak@fld.czu.cz)
TF - doc. Herák (herak@tf.czu.cz)
FTZ – dr. Chaloupková (chaloupkova@ftz.czu.cz)
Kód oboru: 081-62, 041-340, 071-52, 0532-443, 08 (340, 443, 52, 62)

Soubory ke stažení