University of Latvia

Přehled o univerzitě

Název univerzity: University of Latvia
Erasmus kód: LV RIGA01
Adresa: Raina bulvaris 19
Riga
Latvia
WWW: http://www.lu.lv


Stránka pro přijíždějící: http://www.lu.lv/eng/istudents/exchange/
Dohoda s fakultou: PEF
Fakultní koordinátor: PEF – Ing. Hučko (huckoj@pef.czu.cz)
Kód oboru: 0311

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu