Szegedi Tudományegyetem - University of Szeged

Přehled o univerzitě

Název univerzity: Szegedi Tudományegyetem - University of Szeged
Erasmus kód: HU SZEGED01
Adresa: H-6720 Szeged
Dugonics tér 13.
Hungary
WWW: http://www.u-szeged.hu/


Stránka pro přijíždějící: http://www2.u-szeged.hu/erasmus/
Dohoda s fakultou: FLD, Celouniverzitní pro FAPPZ, FLD
Fakultní koordinátor: FLD - prof. Šišák (sisak@fld.czu.cz)
FAPPZ – prof. Soukup (soukup@af.czu.cz)
Kód oboru: 081, 082