Université de la Réunion

Přehled o univerzitě

Název univerzity: Université de la Réunion
Erasmus kód: F ST-DENI01
Adresa: av. René Cassin
BP 7151
97 715 St. Denis Messag Cedex 9
WWW: http://www.univ-reunion.fr


Stránka pro přijíždějící: http://www.univ-reunion.fr/international/etudier-a-letranger/programme-erasmus/
Dohoda s fakultou: PEF
Fakultní koordinátor: PEF - dr. Černý (cerny@pef.czu.cz)
Kód oboru: 314 (0311)