Semináře Oddělení pro strategii ČZU

V prosinci se konaly tři semináře, které pořádalo Oddělení pro strategii ČZU.

Seminář Pracovní postupy v systému Participant Portal/Funding & Tenders Portal a dokladování uskutečněných nákladů v projektu Horizont 2020, který se konal 6. prosince 2018 byl zaměřen na představení nového systému Funding & Tenders Portal, EU login, role v Participant Portal/ Funding & Tenders Portal, založení a vyplnění žádosti projektu, podání žádosti projektu; a dokladování uskutečněných nákladů v průběhu realizace projektu v programu Horizont 2020. Prezentace a další materiály z tohoto semináře jsou k dispozici ke stažení níže.

Semináře Jak na projekty na ČZU a Zkušenosti s realizací projektů, které se oba konaly 13. prosince 2018 byly zaměřeny na seznámení mladých vědeckých pracovníků s metodickými postupy podávání žádostí o financování výzkumných a vědeckých projektů; seznámení s podporou, kterou poskytuje žadatelům a řešitelům OPS; prohloubení orientace mezi poskytovateli dotací a jejich formálními požadavky na projektové žádosti; a seznámení úspěšných žadatelů o projekty s nároky tuzemských poskytovatelů na administraci projektů (projektový a finanční management). Prezentace a další materiály z tohoto semináře jsou k dispozici ke stažení níže.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu