KPP!!! VŠ Kompetence, projekty, procesy vysokých škol!!!

GARANT PROJEKTU:

Prof. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. (garant části za ČZU)

CÍLE PROJEKTU:

1) Byla rozšířena stávající síť projektových pracovišť VŠ se zastoupením většiny veřejných VŠ. Zapojené VŠ sdílely své zkušenosti a dobré praxe v projektové oblasti s ohledem na plnění požadavků obecně závazných předpisů a pokynů poskytovatelů dotací a auditních orgánů.

2) V souladu s životním cyklem projektů OP VVV jsme se zaměřili na fáze realizace, ukončování projektů a období jejich udržitelnosti a dále na informování o přípravě nového programu OP JAK.

Tato témata byla probírána především na projektových setkáních a v rámci workshopů.

3) Cílem bylo zefektivnit projektová setkání v časové i obsahové rovině – před setkáním se prováděly důslednější analýzy témat a sběr námětů a podkladů. Vytvořila se role moderátora, která se snažila docílit v kratším čase setkání přesně cílenou diskuzi a sdílení informací, a to pomocí komunikační on-line platformy, kam se ukládaly návrhy témat na setkání i následně shrnutí a další související dokumentace.

4) Rozvíjely se kompetence pracovníků projektových center a pracovišť dotčených projektovou činností v oblasti řízení projektů (témata HR Award, Investiční projekty, Auditní proces, Mezinárodní projekty) prostřednictvím workshopů.

5) Především prostřednictvím pravidelných setkání projektových a finančních manažerů a výjezdního semináře Oddělení rozvoje a projektového řízení se sdílely a šířily poznatky z jednotlivých projektových akcí dovnitř univerzity a směrem k fakultám, vědeckým centrům a fakultním projektovým centrům. Posílila se tak interní informovanost a přispělo k zefektivnění procesů řízení projektů v prostředí ČZU .

6) Byl umožněn přístup pracovníkům projektových center zapojených do projektu k jednotnému komunikačnímu prostředí zaměřenému na projektovou oblast. Zjednodušil se tak přístup k informacím všem pracovníkům, i když se osobně nezúčastnili jednotlivých akcí projektu.

7) V několika konkrétních případech byly analyzovány podmínky pro realizaci a udržitelnost projektů OP VVV a příprava OP JAK a byly předkládány podněty na jednání pracovní skupiny OP VVV a ČKR.

 

  celkem (tis. Kč) NEINVESTICE (tis. Kč) INVESTICE (tis. Kč)
ČZU 177 177 0

 

SPLNĚNÍ UKAZATELŮ

Projektové setkání – plán 4x účast, realizace 4x (splněno): Velehrad (25.4.-26.4.), Bohuslavice (13.6.-14.6.), Olomouc (12.9.-13.9.), Hradec Králové (4.11.-5.11.), účastnily se pravidelně 1-3 osoby

Komunikační on-line platforma (týká se 19 VVŠ) – plán 1x účast, realizace 4x (splněno) sledování a doplňování informací za ČZU, celkem 4 aktivní osoby / přístupy (vkládání relevantních dokumentů), přístup umožněn všem účastníkům pravidelných setkání projektových a finančních manažerů

Workshop – rozvoj kompetencí - plán 5 z 8, realizace 6x (splněno): 3x HR Award (13.5., 16.10., 28.11.), 24.6. Operační programy, 25.6. Mezinárodní projekty, 30.9. workshop na ČZU: Mezinárodní projekty I (35 účastníků)

Interní VŠ setkání – plán 1x, realizace 1x (splněno) Hnanice (21.5.-23.5.2019), celkem 11 osob, na programu bylo mj. rektorátní projektová kancelář a její začlenění a spolupráce s dalšími odděleními, nová aplikace na evidenci projektových žádostí a projektů v realizaci, koordinace realizace velkých projektů OP VVV a sdílení dobré praxe napříč projektovými centry celé univerzity.

Podpoření vysokoškolského pracoviště zaměřeného na zefektivnění procesů řízení projektového a dotačního managementu. Plán 10 osob, realizace 15 osob (splněno) – míněna podpora Oddělení rozvoje a projektového řízení

Počet podpořených veřejných VŠ v oblasti zefektivnění řízení projektového a dotačního managementu. Plán 1VŠ, 1 oddělení zajišťující projektový servis, 3 oddělení zasahující do projektového procesu. Realizace 1 VŠ Česká zemědělská univerzita v Praze, 1 oddělení zajišťující projektový servis (Oddělení rozvoje a projektového řízení), 4 oddělení zasahující do projektového procesu (Ekonomický odbor, Odbor řízení lidských zdrojů, fakultní centrum FŽP a FAPPZ)

 

Vyjádření komise: Aktivity centralizovaného rozvojového projektu byly splněny v souladu s plánovanými cíli. Sledované ukazatele byly naplněny. Rozpočet byl čerpán v souladu s pravidly programu.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.