Posílení vedoucí role univerzit v procesu přípravy a realizace Noci vědců v ČR s celonárodní působností

GARANT PROJEKTU:

Ing. Iva Hrabánková, Ph.D. (garant části za ČZU)

CÍLE PROJEKTU:

1) Navázání aktivní spolupráce v oblasti popularizace vědy a výzkumu s ostatními univerzitami a VŠ v ČR a posílení pozice regionálního leadera v této oblasti – vytvoření komunikační platformy. Pro posílení popularizace vědy a výzkumu došlo díky úzké a aktivní spolupráci zapojených partnerských vysokých škol k vytvoření komunikační platformy, kde docházelo ke spolupráci.

2) Regionální marketingová podpora a propagace vědy a výzkumu Za region Praha byla vytvořena společná grafika, kterou se všechny pražské VŠ společně prezentovaly. Marketingová podpora akce proběhla formou společné propagace na 7 LED obrazovkách v Praze a reklamou v tramvajích linky 18. Dále bylo pozvání na Noc vědců v Praze rozesláno na pražské základní a střední školy. Marketingové podpoře výrazně napomohla i mobilní aplikace spolu s novým webem.

3) Příprava a realizace Noci vědců 2019 v rámci svého regionu Za region Praha pravidelně probíhaly schůzky, kterých se účastnily všechny pražské VŠ, a na nichž se společně připravovala Noc vědců 2019.

4) Získání jednotné metodiky pro systematickou realizaci celonárodní akce populárně-naučného charakteru zapojených VŠ, a pro její případnou aplikaci na obdobné akce na zapojené VŠ v budoucnosti V rámci společného cíle pro celý projekt, který spočíval v popularizaci vědy v celonárodním měřítku, byla vytvořena jednotná Metodika realizace vědecko-popularizační akce, na jejímž vzniku se podílely všechny zapojené partnerské vysoké školy.

 

  celkem (tis. Kč) NEINVESTICE (tis. Kč) INVESTICE (tis. Kč)
ČZU 586 586 0

 

SPLNĚNÍ UKAZATELŮ

Vznikla prověřená kvalitní komunikační platforma pro oblast popularizace vědy v rámci celé ČR. Za tímto účelem byla zvolena www www.nocvedcu.cz, jejíž obsah tvořily všechny zapojené VŠ společně.

 

Prostřednictvím školení v rámci první národní konference, vzájemné výměny vlastních zkušeností a know-how jednotlivých marketingových oddělení VŠ, byla vytvořena marketingová strategie ověřená na realizaci Noci vědců.

-Manuál jednotného vizuálního stylu Noci vědců v ČR na téma 2019

-Šablona webových stránek pro zapojené VŠ

-Implementace webových stránek NV zapojené VŠ do centrálního webového portálu NV v ČR

-Modifikace mobilní aplikace pro návštěvníky NV zapojené VŠ

 

Noc vědců na ČZU proběhla 27. 9. 2019 v čase 17-22 hodin a bylo do ní zapojeno 5 fakult více než 100 zaměstnanců (akademiků, studentů). Všechna prezentovaná témata odpovídala podtitulu „Šetrně k planetě“. V celonárodním měřítku se akce Noc vědců konala ve 35 městech a obcích, zúčastnilo se jí 67 institucí s celkovým počtem 1475 událostí. Na akci se podílelo 845 vědců, 633 dobrovolníků a studentů a 582 zaměstnanců. Webové stránky navštívilo 54 000 Unikátních návštěvníků.

 

Dotazníkové šetření na ČZU probíhalo jak v elektronické tak i papírově formě. Dotazník vyplnilo cca 50 % návštěvníků.

V rámci projektu se uskutečnila dvě národní konference, obě realizované v Ostravě. Na prvním setkání byla diskutovaná především příprava realizace Noci vědců a otázky marketingové strategie. Druhé setkání bylo naplněno vyhodnocení výsledků celonárodní akce a dokončením Marketingové strategie.

Propagace Noci vědců a tématu „Šetrně k planetě“ nechal ČZU vyrobit: 5000 ks sáčků se semínky bazalky, 1000 ks bavlněných tašek, 1000 ks bavlněných sáčků na potraviny, 500 ks labyrintů pro děti, 200 ks nerezových termohrnků, 40 triček pro organizátorský tým a 627 dřevěných kuličkových per.

V rámci společných setkání (národní konference a pracovní setkání) docházelo pravidelně k vzájemné výměně praktických zkušeností a know-how jednotlivých marketingových oddělení VŠ.

Ve druhé polovině projektu byla dokončena jednotná metodika, která zohlednila vyhodnocení výsledků Noci vědců 2019 a na příkladu Noci vědců stanovila základní cíle popularizačních akcí v rámci České republiky.

 

Vyjádření komise: Aktivity centralizovaného rozvojového projektu byly splněny v souladu s plánovanými cíli. Sledované ukazatele byly naplněny. Rozpočet byl čerpán v souladu s pravidly programu.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.