Partnerská síť pro posílení společenské odpovědnosti univerzit ve spolupráci s partnery v regionech

Název oblasti: Partnerská síť pro posílení společenské odpovědnosti univerzit ve spolupráci s partnery v regionech

Rozpočet projektu Celkem/INV/NEI 300 000 / 0 / 300 000

Doba řešení: 1.1.2020 – 31.12.2020

Gestor: Ing. Iva Hrabánková, Ph.D.

 

 

Plnění kontrolovatelných výstupů

 

Vytvoření databáze vhodných témat z oblasti školství.

Splněno |V souladu s řešenými tématy v oblasti společenské odpovědnosti na vysokých školách byla vytvořena databáze témat, která nejčastěji zaznívají napříč regiony.

 

Ve spolupráci s dalšími univerzitami v regionu vyhledání a kontaktování potenciálních garantů pro moderaci diskuse z řad odborné veřejnosti a z dalších zainteresovaných institucí, NO a komerčního sektoru v daném regionu.

Splněno | V rámci spolupráce vytvořily všechny vysoké školy vlastní databázi garantů z nichž následně nominovali konkrétní zástupce do diskuzního fóra nazvaného Kulatý stůl.

 

Uzavření strategických partnerství se zástupci místních veřejných institucí, neziskovými organizacemi i soukromým sektorem.

Splněno | V rámci společenské odpovědnosti Česká zemědělská univerzita spolupracuje a má partnerství s významnými institucemi z veřejného i soukromého sektoru.

 

Spolupráce na návrhu modelu zprostředkovávání informací vhodných komunikačních kanálů s cílem posílit společenskou odpovědnost VŠ.

Splněno | Předpokladem návrhu funkčního komunikačního modelu, bylo vytvoření databáze potenciálních partnerů, kteří mohou v daném regionu vysokým školám pomoc při šíření dobré praxe a realizaci úkolů pro rozvoj společenské odpovědnosti nejen v segmentu vysokých škol.

 

Návrh využití stávající sítě univerzit k posílení společenské odpovědnosti s partnery v regionu.

Splněno |Partnerská síť univerzit vytvořila síť významnými odborníky a zástupců veřejného, neziskového i soukromého sektoru v místě svého působení.

 

Sdílení a výměna zkušeností na společných setkání k přípravě diskuzních Kulatých stolů.

Splněno | Pro sdílení společenského setkání bylo využito zejména online prostředí, kde byly sdíleny jednotlivé události. S ohledem na vládní epidemická opatření nebyla možná prezenční účast na dalších Kulatých stolech, resp. byla možná pouze v omezeném počtu.

 

Spolupráce při organizaci a realizaci pilotní otevřené diskuze s pracovním názvem Kulaté stoly v regionech na společensky důležité téma v oblasti školství.

Splněno | Česká zemědělská univerzita se podílela na realizaci jednoho Kulatého stolu. Diskuzní fórum se konalu hybridní formou, kdy odborníci diskutovali v prostorách ČVUT, odkud byla živě přenášena debata do online prostředí.

 

Zajištění mediální kampaně k seriálu Kulatých stolů včetně propagace na sociálních sítích a dalších nástrojů s využitím komunikačních kanálů zapojených VŠ.

Splněno | Mediální kampaň Kuloatého stolu regionu Praha byla propagována na sociálních sítích všech spoluřešitelských vysokých škol, webových stránkách zapojených VŠ a dalších prezentačních s informačních materiálech a rovněž v magazínu Universitas, který se stal hlavní komunikační platformou pro všechna témata řešená na akcích Kulatý stůl.

 

Účast na Kulatých stolech v ostatních regionech a jejich podpora a propagace.

Splněno | S ohledem na vládní opatření byla účast na diskuzních fórech omezena jak ze strany aktivních účastníků - garantů tak ze strany prezenčních posluchačů. Propagace Kulatého stolu a informace o konání a výsledcích byly dále šířené na prostřednictvím newsleteru a univerzitního časopisu Živá univerzita.

 

Analýza pilotního Kulatého stolu a závěrečné vyhodnocení celého projektu včetně návrhu dalšího pokračování. Splněno | Ukázalo se, že diskuszní fóra na téma společenské odpovědnosti patří neodmyslitelně na půdu vysokých škol. Účast garantů, specialistů na danou problematiku společenské odpovědnosti zvyšuje její atraktivitu nejen pro zástupce akademické obce, ale i pro studenty i občany daného regionu.

 

Vyjádření komise: Aktivity centralizovaného rozvojového programu byly realizovány v souladu s plánovanými cíli. Sledované ukazatele byly naplněny. Rozpočet byl čerpán v souladu s pravidly programu.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.