Podpora internacionalizace a atraktivity vysokoškolského vzdělávání

Název oblasti: Podpora internacionalizace a atraktivity vysokoškolského vzdělávání

Rozpočet projektu Celkem/INV/NEI v Kč: 500 000 / 0 / 500 000

Doba řešení: 1.1.2020 – 31.12.2020

Gestor: doc. Ing. Petr Valášek, Ph.D.

 

 

Plnění kontrolovatelných výstupů

 

Rozvoj koncepce vzájemné spolupráce a partnerství ČZU v Praze se zúčastněnými univerzitami - zejména v oblasti kvality vzdělávací činnosti a pedagogických kompetencí - v průběhu řešení projektu docházelo k pravidelné komunikaci mezi zúčastněnými VŠ (pokud to pandemická situace dovolila byla pořádány setkání na partnerských VŠ, v opačném případě probíhaly videokonference (on-line komunikace). ČZU pořádala ve dnech 6. - 7. 10. 2020 setkání na půdě ČZU v Kostelci nad Černými lesy, kde byla odprezentována koncepce ČZU zejména v oblasti zvyšování kvality vzdělávací činnosti a padagogických kompetencí ve vztahu k internacionalizaci. Mgr. Votava z Institutu vzdělávání a poradenství odprezentoval pohled ČZU na vyučovací metody, včetně zavádění inovací - moderních výukových metod. Odprezentována byla i koncepce přítomných partnerských VŠ.

 

Sdílení poznatků a zkušeností s nejnovějšími inovativními metodami výuky mezi zapojenými VŠ - diskuze/sdílení poznatků ze strany ČZU proběhlo zejména v průběhu setkání ve dnech 6. - 7. 10.  prostřednictvím zapojení Institutu vzdělávání a poradenství ČZU, představení závěrů prorektora pro kvalitu vzdělávací a tvůrčí činnosti ČZU a následnou diskuzí mezi partnerskými VŠ.

 

Spolupráce s prestižními univerzitami/institucemi, přenos zkušeností ze zahraničních a partnerských univerzit do prostředí ČZU - původní cíle vytyčené touto aktivitou nemohly být vzhledem k pandemické situaci zcela naplněny. Plánovaná osobní setkání na zahraničních VŠ nebyla uskutečněna, komunikace se zahraničními VŠ probíhala především formou videokonferencí. Očekává se navázání bližší spolupráce v roce 2021 po uvolnění pandemických opatřeních. Na základě této skutečnosti bylo zažádáno o změnu v průběhu řešení tohoto projektu.

 

Sdílení vyučovacích metod, včetně zavádění inovací moderních výukových metod v rámci ČZU v Praze a projektových partnerů - Institut vzdělávaní a poradenství při ČZU v Praze připravil ke sdílení mezi partnerskými univerzitami videosekvenci 3 videokurzů: "Efektivní písemná komunikace", "Pedagogem na vysoké škole, aneb jak využívat pedagogickou komunikaci a jak připravit výuku", "Přístup studentů k učení (audiovizualizační materiály)". Materiál je dostupný sdílením odkazu.

 

Implementace nových moderních výukových metod v rámci akreditovaných studijních programů (Bc., Mgr., Ph.D.) - v rámci řešení projektu byla na ČZU zavedena široká diskuze mezi proděkany zodpovědnými za řízení kvality, kteří mají na starosti i procesy akreditace na jednotlivých součástech ČZU a mezi zaměstnanci a studenty ČZU - vznikaly pracovní skupiny vázané k jednotlivým Oblastem vzdělávání, které uskutečňuje ČZU v Praze. Studenti se též zapojili do diskuze analýzou míry využití moderních výukových metod ve vzdělávací činnosti. Výsledky této aktivity se projevily a především se projeví na implementaci moderních prvků výuky do akreditačních spisů a v průběhu optimalizace podoby opor studijních předmětů již akreditovaných studijních programů.

 

Společné pořádání workshopů pro akademické pracovníky a doktorandy, které pomohou zvýšit jejich pedagogické kompetence a měkké dovednosti - pro akademické pracovníky a studenty ČZU byly pořádány webináře: interně prostřednictvím Institutu vzdělávání a poradenství viz výstup č. 4, prostřednictvím externích partnerů byly uskutečněny webináře na téma "Nouzová distanční výuka - kurz 10. 12.", "Jak na synchronní e-learning - kurz 7. 12. a 14. 12.", "Distanční hodnocení - kurz 4. 12.", "Prezentační dovednosti a profesionální komunikace". Zaměstnancům a studentům ČZU byly též pravidelně nabízeny kurzy pořádané v partnerské síti řešeného projektu.

 

Vyjádření komise: Aktivity centralizovaného rozvojového programu byly realizovány v souladu s plánovanými cíli. Sledované ukazatele byly naplněny. Rozpočet byl čerpán v souladu s pravidly programu.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.