TA ČR - 4. veřejná soutěž ZÉTA

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
21.11.2019
Poskytovatel
Technologická agentura ČR
 

Hlavním cílem programu je podpora spolupráce akademické a aplikační sféry prostřednictvím zapojení posluchaček/posluchačů vysokoškolských programů a v opodstatněných případech také žákyň/žáků programů středního vzdělávání a mladých výzkumných pracovnic/pracovníků ve věku do 35 let včetně. 

V této soutěži se nově ruší minimální věk u mentora, který dosud činil 35 let. Požadavkem na mentora zůstává, že jím musí být osoba s odpovídajícími zkušenostmi z akademické a/nebo aplikační sféry. V řešitelském týmu může být více mentorů, jejich počet však musí být přiměřený a odůvodněný, zejména v návaznosti na plánované výzkumné aktivity, stanovené cíle a výstupy/výsledky projektu.

 

Výše dotace: max. 10 000 000 Kč (alokace 315 mil. Kč)

Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 85 %

Předkládání projektových žádostí do: 21. 11. 2019 do 16:30 hod.

Doba řešení: 12-24 měsíců

Zahájení řešení projektů: 1. 5. - 1. 8. 2020

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: 31. 7. 2022

English ☰ Menu