Trolltunga

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
30.06.2020
Poskytovatel
Finanční mechanismus EHP/Norska
 

Státní fond životního prostředí ČR, jako zprostředkovatel Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“, financovaného z Finančního mechanismu Norska 2014 – 2021, vyhlašuje tuto první výzvu z Bilaterálního fondu Programu, pojmenovanou po známé norské atrakci „Trolltunga“, s celkovou alokací 100 000 EUR (2 600 000 Kč).

Výzva je zaměřena na podporu bilaterálních iniciativ českých a norských subjektů, tj. podporu aktivit, které mají za cíl navazovat nové pracovní kontakty a přípravu společných projektů pro získání podpory z Programu, prohlubovat dosavadní spolupráci nebo vytvářet síť pro sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti životního prostředí, či umožnit prezentovat již dosažených výsledků společných projektů, tj. bilaterálních iniciativ, které:

a)      posilují existující spolupráci mezi norskými a českými institucemi, veřejnou správou a dalšími subjekty;

b)      napomáhají navazování nové spolupráce a sdílení příkladů dobré praxe mezi českými a norskými institucemi v rámci projektového partnerství (včetně přípravy společných projektů pro získání podpory z Programu);

c)      posilují spolupráci a napomáhají sdílení příkladů dobré praxe s dalšími mezinárodními subjekty a norskými partnery.

Nezbytnou podmínkou k podání žádosti je registrace vás i vašeho norského partnera v Partnerské Databázi, publikované na těchto webových stránkách: https://bf.sfzp.cz/partnership-database/

Způsobilé výdaje iniciativy jsou plně (ze 100 %) hrazeny z prostředků Bilaterálního fondu Programu.

Výše dotace:1 000 – 15 000 EUR
Podíl dotace na způsobilých výdajích: 100 %
Předkládání projektových žádostí: 30. 6. 2020

Další informace:

Další výzvy poskytovatele

English ☰ Menu