Horizont 2020 - MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS – Individual Fellowships MSCA-IF-2020

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
09.09.2020
Poskytovatel
Evropská komise
 

Cílem výzvy je podpora rozvoje kariéry, dalšího vzdělávání a profesního růstu výzkmných pracovníků prostřednictvím dlouhodobých mobilit. Podpora je zacílena na všechny vědní obory (tzv. bottom-up přístup).

Grant je určen pro zkušené vědecké pracovníky a má podpořit jejich kreativní a inovativní potenciál a diverzifikovat jejich individuální schopnosti prostřednictvím dalšího vzdělávání, mezinárodní a mezioborové mobility. Grant podporuje například návrat a reintegraci vědců z území mimo EU, kteří zde ale dříve pracovali a dále obnovení vědecké kariéry pro vědce, kteří jsou více než 12 měsíců neaktivní.

Základní podmínkou účasti v MSCA je mezinárodní mobilita, tj. výzkumní pracovníci nemohou získat finanční prostředky na výzkum v zemích, ve kterých dlouhodobě žijí, pracují nebo studují. Musí se přestěhovat z jedné země do jiné, aby prohloubili svoje odborné znalosti a kompetence.

Návrhy projektů předkládá hostitelská organizace se sídlem v členském státě EU nebo v asociované zemi ve spolupráci s výzkumníkem do jednooborového nebo víceoborového hodnotícího panelu z panelů zveřejněných ve výzvě.

V rámci výzvy budou podporovány následující typy akcí:
MSCA-IF-CAR Career Restart panel
MSCA-IF-RI Reintegration panel
MSCA-IF-SE Society and Enterprise panel
MSCA-IF-EF Standard European Fellowhsips
MSCA-IF-GF Global Fellowships

Způsobilé země pro financování jsou uvedeny v seznamu zde.

Výše dotace: 4 880 EUR/měsíc pro výzkumníka + příspěvek 600 EUR/měsíc na ubytování + příspěvek 500 EUR/měsíc na rodinu, 1 450 EUR/měsíc pro organizaci
Alokace výzvy na rok 2019: 328 mil. EUR
Podíl dotace na způsobilých výdajích: fixní měsíční příspěvek
Doba realizace: 1 – 3 leté projekty
Předkládání projektový žádostí: do 9. září 2020, prostřednictvím Funding & tender opportunities portalu.

Podrobné informace o grantech MSCA lze najít na stránkách výzvy, v aktuálním pracovním programu či v prezentacích ze semináře k MSCA-IF grantům.

Pozn.: Žádosti, které nebyly finančně podpořeny EK, ale zároveň obdržely hodnocení alespoň 70 %, mohou být podpořeny v rámci schématu Widening Fellowships. Žádost není potřeba znovu podávat do tohoto schématu, ale je do něj automaticky zařazena pokud splnila následující podmínky:
 - Cílová země jednou z Widening countries
 - Žádost dosáhla minimální bodového hodnocení 70 %
 - Žádost byla podána v rámci schématu MSCA-IF European Fellowships
Cílem je podpora zemí, které nedosahují takové míry vědecké excellence (max. 70 % průměru EU) jako vyspělejší státy EU.

Widening countries jsou:
Členské státy: Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko and Slovinsko.
Přidružené státy k H2020: Albánie, Arménie, Bosna a Hercegovina, Faerské ostrovy, Makedonie, Srbsko, Moldavie, Černá hora, Gruzie, Tunisko, Turecko a Ukrajina.

 

English ☰ Menu