Implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper na VVŠ a sdílení zkušeností z praxe

Název oblasti: Implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper na VVŠ a sdílení zkušeností z praxe

Rozpočet projektu Celkem/INV/NEI v Kč: 500 000 / 250 000 / 250 000

Doba řešení: 1.1.2021 – 31.12.2021

Gestor: Ing. Lukáš Pospíšil

 

Plnění kontrolovatelných výstupů

 

Analýza současného stavu implementace Erasmus Without Paper (EWP) na ČZU a studie rozhraní Application Programming Interface (API) - 1x

ČZU v Praze zanalyzovala aktuální způsob zapojení do sítě EWP a stanovila si postup, jak bude přechod realizován. Analýza byla vytvořena a předána koordinující škole. Výsledky byly prezentovány na prvním společném setkání formou společné prezentace.

 

Komunikační platforma IT pracovníků 1x

Komunikační platformu vytvořila koordinující škola ZČU. ČZU nominovala zástupce (Mach, Votinský), kteří se na jednáních podíleli. Do této skupiny byli přizváni i zástupci dodavatele (IS4U), které se podařilo přesvědčit, aby sdíleli své zkušenosti s EWP.

 

Komunikační platforma prorektorů s gescí internacionalizace - 1x

Komunikační platformu opět vytvořila ZČU a ČZU zde nominovala prorektora pro zahraniční styky. Proběhla jednání platformy.

 

Komunikační platforma pracovníků zahraničních kanceláří - 1x

Komunikační platforma byl a vytvořena ZČU a ČZU nominovala pracovníky mazinárodního oddělení (Pospíšil, Votinský) Proběhla jednání platforem.

 

Konference s workshopy pro všechny tři pracovní skupiny - 2x

Pracovníci ČZU se aktivně zapojili do jednání platforem, únorového workshopu i hlavní konference s workshopem v Hradci Králové.

 

Realizace nových API rozhraní EWP v rámci modulu Zahraniční oddělení v Univerzitním informačním systému (UIS).

Byla nastudována rozhraní API sítě EWP a se mezinárodním oddělením konzultovány postupy uvnitř UIS. Bylo konstatováno, že přechod bude probíhat s postupným spouštěním. Primárně se zprovozní  manifest a spustí synchronizace institucí v síti EWP s číselníky ČZU.  Jednalo se o poměrně náročný proces vzhledem k rozlišné struktuře institucí v síti EWP. Následně bylo plánováno zprovoznění IIA pro tvorbu, akceptaci a podepisování interinstitucionálních smluv. Pro vyvíjená API byl popsán proces zavedení a diskutován se spolupracující VŠE. Po diskusi sjednoceno zadání pro dodavatele.

 

Interní školení zaměstnanců mezinárodního oddělení na jednotlivé části nově vyvíjených modulů v UIS

Pro mezinárodní oddělení byl vytvořen manuál a modul IIA předán k užívání. Pracovníci oddělení mezinárodních vztahů byli a jsou průběžně školeni na práci s modulem pro administrativu EWP. Průběžně jsou zapracovávány připomínky plynoucí z běžného provozu a které mají vazby na další rozšiřující API.

 

Vyjádření komise: Aktivity CRP projektu byly realizovány v souladu s plánovanými cíli. Sledované ukazatele byly naplněny. Rozpočet byl čerpán v souladu s pravidly programu.

                              

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.