Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení

Název oblasti: Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení

Rozpočet projektu Celkem/INV/NEI v Kč: 650 000 / 0 / 650 000

Doba řešení: 1.1.2021 – 31.12.2021

Gestor: doc. Ing. Petr Valášek, Ph.D.

 

Plnění kontrolovatelných výstupů

 

Analýza současného stavu v oblasti etiky vytváření e-learningových opor na ČZU v souvislosti s nastavenou on-line/hybridní výukou, sdílení analýzy na vytvořené platformě

Byla uskutečněna analýza stavu v oblasti etiky vytváření e-learningových opor zejména na základě informací, které byly v uplynulých obdobích nashromážděny Knihovnou ČZU. Na základě zkušeností byla zformulována doporučení pro akademickou obec s ohledem na nutnost úpravy řady studijních opor pro bezkontaktní formy výuky, tato doporučení byla součástí metodických materiálů, které byly průběžně rozesílány pedagogickým pracovníkům ČZU v roce 2021.  Vznikl materiál Autorské právo a výuka. Závěry analýz byly diskutovány v rámci partnerských VŠ. ČZU dále participovala na společném cíli projektu týkajícího se závěrečných prací, a to vyhodnocováním kvality závěrečných prací a jednotlivých témat prací v akreditovaných studijních programech prostřednictvím zavedených ročních hodnocení, které pro garanty SP zpracovává Oddělení kvality Rektorátu, probíhala výměna zkušeností a diskuse na platformách projektu, ale i se zahraničními vysokými školami.

 

Soubor doporučení/podkladů k zajištění citační etiky a práce s odbornou literaturou pro studující vysokých škol v režimu on-line/hybridní výuky (kanál určený pro studenty)

Soubor doporučení/podkladů k zajištění citační etiky při vytváření a sdílení e-learningových opor pro on-line/hybridní výuku (kanál určený pro akademické pracovníky)

Nad rámec pravidelných setkání projektového týmu bylo podpořeno setkání vedoucích pracovníků Knihovny ČZU - školení vedoucích pracovníků, práce s odbornou literaturou, citační etika. Setkání proběhlo 3.-4. 9. 2021 v Kostelci nad Černými Lesy. 1.-2. 11. a 8. - 9. 11. se uskutečnilo setkání vedoucích pracovníků a projektového týmu v Kostelci nad Černými Lesy - byla diskutována data a analýzy týkající se současného stavu v oblasti etiky vytváření e-learningových opor na ČZU.

 

Proškolení vedoucích pracovníků ČZU/workshop zaměřený na oblast citační etiky a práce s odbornou literaturou a zajištění citační etiky při vytváření a sdílení e-learningových opor, etika bezkontaktní výuky

Byly uspořádány školení/kurzy/webinář: Time Management (21. 10. 2021 - 12 účastníků), Efektivní emailová kominikace (23. 11. 2021 - 21 účastníků). 

 

Uspořádání workshopu pro partnerské VŠ se zaměřením na oblast citační etiky a práci s odbornou literaturou a zajištění citační etiky při vytváření a sdílení e-learningových opor

  1. 11. 2021 byl Knihovnou ČZU uskutečněn webinář "Informační zdroje pro výuku: online, efektivně a eticky" - workshopu se dle prezenční listiny zúčastnilo 17 účastníků z ČZU a partnerských VŠ.

 

Speciální rubrika věnovaná problematice podpoře výuky a ověřování výsledků v online prostředí a etiky v bezkontaktní výuce se zaměřením na online zkoušení v online magazínu vysokých škol

Publikována informace v době pandemie v časopise Živá univerzita 1-2/2021, dostupné též na webových stránkách CZU - https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7701-pr-a-media/r-8557-casopis-ziva-univerzita, dále byly diskutovány rubriky dalších on-line magazínů partnerských VŠ.

 

 

Vyjádření komise: Aktivity CRP projektu byly realizovány v souladu s plánovanými cíli. Sledované ukazatele byly naplněny. Rozpočet byl čerpán v souladu s pravidly programu.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.