Připravenost vysokých škol na krizi (PRVOK)

Název oblasti: Připravenost vysokých škol na krizi (PRVOK)

Rozpočet projektu Celkem/INV/NEI v Kč: 400 000 / 0 / 400 000

Doba řešení: 1.1.2021 – 31.12.2021

Gestor: Ing. Iva Hrabánková, Ph.D.

 

Plnění kontrolovatelných výstupů

 

Analýza stávajícího stavu vnitřních předpisů z hlediska krizového řízení na jednotlivých vysokých školách

Byla zpracována analýza stávajícího stavu vnitřních předpisů z hlediska krizového řízení na České zemědělské univerzite v Praze. Na základě této analýzy vznikla celková analýza oblastí a rizik, které by měla příručka pokrývat. Analýza je přístupná ve sdíleném projektovém prostředí.

https://vutbr.sharepoint.com/sites/PRVOK

 

Analýza „vnějšího prostředí“ z hlediska krizového řízení vysoké školy (analýza legislativy, pravidel pro vyhlašování mimořádných stavů apod.)

Byla zpracována analýza vnějšího prostředí VŠ z hlediska jejich krizového řízení. Analýza sloužila při přípravě příručky a je přístupná ve sdíleném projektovém prostředí.

 

Spolupráce na komplexní metodice řízení vysoké školy pro případ krizové situace

Komplexní metodika řízení vysoké školy pro případ krizové situace byla zpracována v rámci příručky "Připravenost vysokých škol na krizi". Informace k možnostem řešení mimořádných událostí a krizí jsou zde uvedeny dle adresáta krizových scénářů, resp. podle právního základu vztahů k těmto adresátům a s ohledem na specifika tímto vztahem daným.

Na vytvoření příručky se podílely všchny zapojené vysoké školy a to v rozdělení do pracovních skupin dle jednotlivých kapitol příručky. Celá příručka byla projednána na setkání všech zapojených škol 15. 11. 2021.

ČZU se zapojila do přípravy příručky v rámci připomínkování celé příručky a v rámci pracovní skupiny kapitoly "student v akreditovaném studijním programu".

 

Účast na partnerských setkáních zapojených škol (2x)

ČZU se účastnila 1 setkání zapojených škol:

(1) Partnerské setkání zapojených VŠ – 18. 3. 2021, on-line, zahajovací setkání

(2) Setkání zapojených škol – 15. 11. 2021, ČVUT Praha, projednání příručky - zástupci řešitelského týmu se nemohli účastnit osobního jednání. S výsledky výsledku jednání byli seznámeni a neměli žádné připomínky.

 

Účast na workshopech k přípravě jednotlivých kapitol příručky (6x – některé online)

ČZU se účastnilA 6 workshopů k přípravě jednotlivých kapitol příručky:

(1) Workshop zapojených škol – 23. 6. 2021, VUT Brno, společné projednání a zahájení přípravy příručky

(2) Koordinační schůzka zapojených škol – 9. 8. 2021, on-line, práce na kapitole student

(3) Koordinační schůzka zapojených škol – 13. 8. 2021, on-line, práce na kapitole student

(4) Workshop – 1. 11. 2021, on-line, schůzka k finalizaci příručky

(5) Koordinační schůzka zapojených škol – 9. 11. 2021, on-line, schůzka ke kapitole zaměstnanec

(6) Koordinační schůzka zapojených škol – 23. 11. 2021, on-line, finalizace kapitoly student

 

Vyjádření komise: Aktivity CRP projektu byly realizovány v souladu s plánovanými cíli. Sledované ukazatele byly naplněny. Rozpočet byl čerpán v souladu s pravidly programu.

                              

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.