Optimalizace a automatizace procesů EIS v síti vysokých škol

Název oblasti: Optimalizace a automatizace procesů EIS v síti vysokých škol

Rozpočet projektu Celkem/INV/NEI v Kč: 562 000 / 435 000 / 127 000

Doba řešení: 1.1.2021 – 31.12.2021

Gestor: Jan Bureš

 

Plnění kontrolovatelných výstupů

 

Posílení nebo obnova technické infrastruktury pro zajištění procesů EIS: VVŠ se projektu v

této části neúčastní

Posílení HW infrastruktury  zejména navýšení výkonu DB vrstvy Oracle.

 

Optimalizace a elektronizace postupů pořizování dat do EIS: Oponentura specifikace

zadání přírůstku MU v oblasti

(2a) Optimalizace častých postupů pořizování

(2b) Urychlení vybraných postupů pořizování

Vytvoření automatu, který stahuje pravidelně vypisy z banky a ukládá do Teams složek pro použití projektových týmů. Jednotlivé kanály jsou určeny konkrétním pracovníkům projektového řízeníTým je opatřen přístupovými právy, a jednotlivý uživatelé se dostanou jen k příslušným informacím, které jim náleží. Přístup do jednotlivých týmů je řízen prostřednictvím žádostí. %Zádosti o přístup jsou schvalovány příslušnými zodpovednými osobami.

 

Optimalizace a elektronizace postupů při zpracování dat v EIS: Oponentura

specifikace zadání přírůstku MU v oblasti

(3a) Optimalizace postupů účtování

(3b) Optimalizace zveřejňování

(3c) Rozvoj elektronicky řízených procesů

(3d) Digitalizace agend

(3e) Bezpečnost rozhraní

Vytvoření automatu pomocí technologie Microsoft Power RPA, který pravidelně stahuje platební transakce z banky a nahrává je do EIS Magion, a tím snižuje pracnost a chybovost na straně EO. Veškeré transakční soubory jsou také uloženy do záložního úložiště pro archivaci.

 

Optimalizace a elektronizace postupů tvorby výstupů z EIS: VVŠ se projektu v této části

Neúčastní

Pořízení nových reportů pro poskytování dat (například PE181), zejména potvrzení o příjmech jednotlivých zaměstnanců, sestava o příjmech jednotlivých zaměstnanců v závisloti na kterém projektu pracují.

 

Rozšíření elektronických operací v EIS: Garant realizace výstupu v oblastech

(5a) Dokoupení potřebných licencí EIS

(5b) Realizace SW úprav dle změn legislativy 2021-22

(5c) Realizace SW úprav dle specifických potřeb vlastní VVŠ

Pořízení modulů rozpočty pro provádění rozpočtů na úrovni organizace, fakulta, katedra oddělení.  Pořízení rozšíření modulu EIS o možnost přidat více smluv k jedné pohledávce

 

Automatizace zpracování a vytěžování dokumentů EIS: VVŠ se projektu v této části

Neúčastní

Napojení EIS PAM, na DMS Veškeré dokumenty z EIS PAM se ukládají do DMS s metadaty a nad těmito dokumenty je nasazen skartační řád. Tím je možné ukládat jednotlivé dokumenty zaměstnanců.

 

Podpora hromadných operací s daty EIS: Oponentura dílčího výstupu MU

(7a) Analýza a vývoj podpůrných funkcí pro budoucí podporu hromadných operací s majetkem

Hromadné generování inventárních karet, pro zjednodušení inventur.

 

Rozšíření elektronicky poskytovaných služeb EIS: Otestování SW přírůstků MU v

testovacím prostředí ČZU, v oblastech

(8a) Elektronické prodeje služeb nebo zboží

(8b) Garantované rozhraní EIS pro MIS

Pro potřeby eshop czu, bylo vytvořeno automatizovane rozhrani pro komunikaci s IS Magion. Byla použita technologie RPA, která nahrazuje uživatelské činnosti, jelikož EIS nedisponuje rozhraním pro automatizované předávání dat. Proběhla analýza dat pro vytvoření DWH, z oblasti EIS PAM, a EIS Finance. V první etapě budou nasazeny reporty pro oblast výročních zpráv a kontroly hospodaření univerzity.

 

Vyjádření komise: Aktivity CRP projektu byly realizovány v souladu s plánovanými cíli. Sledované ukazatele byly naplněny. Rozpočet byl čerpán v souladu s pravidly programu.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.