Personalizované intervence na základě analýzy studijních dat jako nástroj ke snížení studijní neúspěšnosti

Název oblasti: Personalizované intervence na základě analýzy studijních dat jako nástroj ke snížení studijní neúspěšnosti

Rozpočet projektu Celkem/INV/NEI v Kč: 600 000 / 0 / 600 000

Doba řešení: 1.1.2021 – 31.12.2021

Gestor: prof. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.

 

Plnění kontrolovatelných výstupů

 

Vstupní analýza studijní neúspěšnosti na univerzitě a identifikace jejich možných příčin u vybraných studijních programů.

Plnění: proběhlo několik setkání zúčastněných univerzit a samostatná schůzka s koordinátorem projektu (ČVUT). Pro řešení projektu byly nejprve vybrány vhodné studijní programy. Celkem se jedná o 6 studijních programů (4 x FAPPZ, 1 x FTZ, 1 x IVP). Dále byla provedena předběžná analýza studijní neúspěšnosti na ČZU v období Covidové pandemie. Výsledky neprokázaly výraznější změny ve studijní neúspěšnosti během pandemie. Nicméně studijní neúspěšnost je stále poměrně vysoká především v bakalářských studijních programech. Dále byla provedena analýza studijní neúspěšnosti ve vybraných studijních programech za poslední roky. Podle očekávání je nejvyšší neúspěšnost v prvním ročníku studia, která nejčastěji osciluje mezi 35-70 %. Výjimkou je studijní program Učitelství praktického vyučování, kde je neúspěšnost ve studiu velmi nízká (méně než 10 %).

 

Vývoj a rozvoj efektivního nástroje pro sběr a analýzu dat, které podmiňují a ovlivňují studijní úspěšnost/neúspěšnost studentů.

Plnění: V rámci realizace Business Intelligence a integrace datového skladu ČZU byla provedena úvodní analýza a příprava prostředí (analýza primárních systémů, zprovoznění serveru s Integration runtime, nasazení frameworku DolFIN, tvorba DEV prostředí, zprovoznění prostupů mezi on premise a Azure, nastavení prostředí Azure). Dále proběhla příprava tabulek pro tvorbu datových hvězd a vytvoření základních sad reportů v prostředí MS Power BI v oblasti studia a přijímacího řízení.

 

Aplikace prediktivního modelu získaného metodami strojového učení z dat popisující aktivity a výsledky studentů v minulých letech studijního programu.

Plnění: byla provedena příprava dat z UIS zmíněných 6 SP, data byla předána koordinátorovi projektu pro nasazení prediktivního modelu. Výsledky byly předány koordinátorem formou zpracovaných grafických a tabelárních výstupů. Výsledky byly také prezentovány na závěrečném společném jednání, ze kterého vyplynuly možnosti další spolupráce v této oblasti. Obě univerzity proto také podaly žádost o pokračující společný projekt v roce 2022. 

 

Na základě identifikovaných příčin návrh dílčích opatření k snížení neúspěšnosti a sestavení strategie úspěšného studia na vysoké škole.

Plnění: Na základě dostupných dat a provedených analýz byly identifikovány hlavní příčiny studijní neúspěšnosti. Mezi ně patří především:                                                                                                                                                                    - nespokojenost s podobou studia a formou výuky;

- nespokojenost s volbou oboru, resp. programu;

- nesoulad mezi přáním a realitou;

- nedostatek motivace ke studiu;

- nekompatibilita s vysokou školou, vysokoškolským prostředím;

- nedostatek schopností;

- vnější činitelé: zdravotní problémy, rodinné problémy, finanční problémy, skloubení zaměstnání a studia.               

Pro modelový studijní program byla zpracována strategie úspěšného studia, ke které byly využity i výsledky aplikace prediktivního modelu získaného metodami strojového učení.

 

Metodika pro poskytování intervencí a podpora ohrožených studentů na základě identifikace příčin studijní neúspěšnosti na ČZU.

Plnění: Byla zpracována komplexní metodika, jak snižovat studijní neúspěšnost. Zahrnuje všechna relevantní opatření týkající se hlavních faktorů, které mají vliv na studijní nesúpěšnost. Metodika je rozdělena do těchto hlavních kapitol: - Pedagogické podmínky pro snižování studijní neúspěšnosti

- Zájemci a uchazeči o studium

- Presemestrální období

- Semestrální období

- Zkouškové období

- Autodidaktická doporučení pro studující

- Letní školy

- Institucionální studijní podpora

- Systematická evaluace studia a absolventská šetření.

 

Vyjádření komise: Aktivity CRP projektu byly realizovány v souladu s plánovanými cíli. Sledované ukazatele byly naplněny. Rozpočet byl čerpán v souladu s pravidly programu.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.