Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ

Název oblasti: Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ

Rozpočet projektu Celkem/INV/NEI v Kč: 1 313 000 / 400 000 / 913 000

Doba řešení: 1.1.2021 – 31.12.2021

Gestor: prof. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.

 

Plnění kontrolovatelných výstupů

 

Výměna zkušeností se zapojenými školami a konzultace s dodavatelem studijní agendy k systému správy identit

S dodavatelem univerzitního informačního systému probíhali kontinuálně konzultace nad úpravami systému. Byla domluvena zadání a průběžně byly kontrolovány dílčí výstupy. Na společném jednání řešitelů projektu 18. 5. a 10. 11. 2021 ČZU představila úpravy v akreditačním modulu, evaluacích výuky a implementaci procesů v kontaktním centru. Na společných jednáních proběhla prezentace výstupů formou prezentací a formou diskuse.

 

Elektronizace správní agendy včetně přijímacího řízení

Procesní a softwarové úpravy v univerzitním informačním systému měli přímou souvislost se správní agendou.  V souladu s vývojem úprav a nového modulu byla realizována školení zaměstnanců participujících v dané oblasti přímo od dodavatele i správců UIS.

 

Úprava procesů v přijímacím řízení

Výstup: Upravený systém vyžadující platbu pouze za kompletní přihlášky.

Výstup: Úprava e-návratek, aby studenti mohli odevzdávat fotografie elektronicky, dokládat dokumenty potřebné k přijetí (maturitní vysvědčení apod.).

Elektronizace zápisů do studia uchazečů po přijetí v přijímacím řízení

V souladu s plánovanými výstupy byl upraven univerzitní informační systém. Bylo realizováno školení správců UIS a fakulty mají možnost dané procesy plně elektronizovat.

 

Výměna zkušeností se zapojenými školami a konzultace s dodavatelem studijní agendy o elektronizaci dokladů ve studijním informačním systému

Výstup: Prezentace stavu na společném setkání.

Byla provedena analýza současné stavu a návrh řešení pro rozvoj univerzitního informačního systému. Analýza proběhla při formulaci požadavků na dodavatele a byla součástí konzultací a finálního zadání. Prezentace stavu byla součástí představovaného řešení na společných jednáních.

 

Konzultace s dodavatelem studijní agendy o agendě akreditací, implementace modulu akreditací a tvorba manuálu pro zaměstnance pro efektivní přípravu akreditační žádosti

Výstup: Implementovaný modul akreditací v UIS; Manuál pro zaměstnance.

Byla realizována školení na využívání akreditačního modulu, v rámci kterého vznikly další požadavky na rozvoj. Manuál byl zapracován do interaktivní nápovědy přímo v systému pro udržení aktuálního stavu. Modul byl implementován do UIS.

 

Porovnání možností aplikace vzorových řešení týkajících se kvality ve vzdělávání pro další rozvoj elektronizace naší školy

Výstup: Prezentace systémového řešení na ČZU na společném jednání škol.

Systémové řešení bylo prezentováno na společném jednání. Aktuálně jsou s dodavatelem řešeny další možnosti výstupů z vyvinutého modulu.

 

Účast na společných seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým řešením škol

ČZU se aktivně zapojila do společných jednání, konzultovala plánované postupy, sdílela realizované výstupy a praxi s užíváním modulů.

 

Zmapování a analýza potřeb týkající se jednotlivých výstupů a vzorových řešení škol

Vzájemné srovnání dílčích výstupů k dosažení použití v praxi

Mapování i analýza potřeba bylo provedena. Byla navázána úzká spolupráce s VŠE v Praze, která vužívá IS od stejného dodavatele a srovnávány postupy i možná řešení dané problematiky.

 

Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy

Závěrečná obhajoba projektu proběhla na ČZU dne 26. 1. 2022 a výsledky byly shledány jako přínosné pro rozvoj systému ale zejména rozvoj ČZU.

 

Vyjádření komise: Aktivity CRP projektu byly realizovány v souladu s plánovanými cíli. Sledované ukazatele byly naplněny. Rozpočet byl čerpán v souladu s pravidly programu.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.