Implementace standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia do akreditačního procesu a systému zajišťování kvality na jednotlivých VŠ

Název oblasti: Implementace standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia do akreditačního procesu a systému zajišťování kvality na jednotlivých VŠ

Registrační číslo projektu: C20 - 2022

Identifikace na ČZU: 99880/1183/1811

Gestor: prof. Ing. Petr Valášek, Ph.D.

Obhajoba dne: 26.1.2023

Složení komise:

Předseda:   prof. Ing. Marek Turčáni, Ph.D.

Členové:      Ing. Jana Mazancová, Ph.D.

                     Ing. Jan Kašpar, Ph.D.

Závěrečná zpráva Centralizovaného rozvojového projektu.

 

Plnění kontrolovatelných výstupů

Návrh jednotné metodologie pro implementaci standardů kvality vzdělávací činnosti pro jednotlivé formy studia s partnerskými VŠ s ohledem na vnitřní prostředí a akreditační procesy ČZU

Plnění: ČZU spolupracovala na tvorbě návrhu jednotné metodologie pro implementaci standardů kvality vzdělávací činnosti pro jednotlivé formy studia a její revize – byla uskutečněna komparativní analýza stávajících vnitřních předpisů ČZU. Na základě aktivit došlo k úpravám Studijního a zkušebního řádu ČZU v Praze pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech (od 10.10.2022).

 

Návrh metodických doporučení pro vyhodnocení naplnění standardů kvality vzdělávací činnosti pro jednotlivé formy studia v rámci akreditačního procesu s ohledem na praxi ČZU (návrhy úprav akreditačních formulářů, doporučení pro tvorbu dalších podkladů, případná revize profilace studijních plánů a předmětů a revize profilace vazby forem studia na profil absolventa aj.).

Plnění: ČZU se spolupodílela na návrhu metodických doporučení pro vyhodnocení naplnění standardů kvality vzdělávací činnosti pro jednotlivé formy studia s ohledem na akreditační proces. Sdílení dosavadních zkušeností ČZU se standardy forem studia v rámci akreditačního procesu se uskutečnila v rámci interních setkání, ale zároveň byly zkušenosti sdíleny i s partnerskými VŠ. Na ČZU byla formulována doporučení pro vznik interního předpisu týkajícího se studijních programů v distanční formě studia.

 

Návrh metodických doporučení pro průběžné hodnocení plnění dalšího rozvoje standardů kvality vzdělávací činnosti pro jednotlivé formy studia v rámci systému vnitřního zajišťování a hodnocení kvality s ohledem na praxi ČZU (návrhy kvalitativních a kvantitativních indikátorů, datových analýz, nastavení mechanismů zpětné vazby formou různých šetření od vyučujících, studujících a garantů studijních programů, analytické nástroje pro průběžnou kontrolu průběhu výuky na dálku apod.)

Plnění: ČZU se spolupodílela na návrhu metodických doporučení pro průběžné hodnocení plnění a dalšího rozvoje kvality vzdělávací činnosti pro jednotlivé formy studia v rámci vnitřního zajišťování a hodnocení kvality s ohledem na vnitřní prostředí ČZU. Výstupy z interních diskusí ČZU zužitkuje v interních metodických materiálech popisujících doporučení pro kombinovanou a distanční formu studia - např. parametry pro tvorbu SP v distančních formách výuky.

 

Účast na workshopech partnerských vysokých škol, workshop pro řídící pracovníky systému řízení kvality na ČZU a členy RVH ČZU

Plnění: ČZU participovala na seminářích pořádaných v rámci partnerské sítě VŠ, zároveň setkání pracovníků systému řízení kvality na ČZU společně se zástupci RVH v Kostelci nad Černými lesy. Docházelo ke sdílení dobré praxe se systémem řízení kvality i s partnerských zahraničních vysokých škol.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.