Společný přístup k zajišťování sběru zpětné vazby od absolventů veřejných vysokých škol v ČR.

Název oblasti: Společný přístup k zajišťování sběru zpětné vazby od absolventů veřejných vysokých škol v ČR.

Registrační číslo projektu: C3 - 2022

Identifikace na ČZU: 99820/1183/1801

Gestor: prof. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.

Obhajoba dne: 26.1.2023

Složení komise:

Předseda:   prof. Ing. Marek Turčáni, Ph.D.

Členové:      Ing. Jana Mazancová, Ph.D.

                     Ing. Jan Kašpar, Ph.D.

Předložené materiály: Závěrečná zpráva Centralizovaného rozvojového projektu.

 

Plnění kontrolovatelných výstupů

Výsledky monitoringu sběru zpětné vazby ČZU.

Plnění: Splněno. V průběhu dubna roku 2022 proběhl na jednotlivých vysokých školách průzkum aktuálního stavu získávání zpětné vazby od absolventů, a to jak na celoškolské, tak i na fakultní úrovni. Průzkum proběhl formou on-line dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo všech 21 participujících vysokých škol. Výsledky jsou uvedené v závěrečné zprávě na stranách č. 6-12.

 

Návrh metodiky sběru dat od absolventů I. – část zaměřená na obsah dotazníků včetně periodicity.

Plnění: Splněno. Ve dnech 24. 5., 25. 5., 7. 6. a 9. 6. 2022 uspořádala ČZU jako koordinující vysoká škola čtyři pracovní setkání se zástupci participujících vysokých škol, které měly formu skupinových diskusí a byly věnovány zkušenostem a praktickým otázkám souvisejícím se získáváním zpětné vazby od absolventů. Byly pořízeny přepisy z jednání, které sloužily jako jeden z podkladů pro vytvoření závěrečné metodiky. V srpnu, září a říjnu roku 2022 vytvořil tým ČZU souhrn poznatků získaných v rámci úvodního on-line šetření a prvního pracovního setkání, a tento byl rozeslán k okomentování zástupcům participujících vysokých škol. Výstupy uvedeny v závěrečné zprávě na stranách č. 13-28.

 

Návrh metodiky sběru dat od absolventů II.- část zaměřená na technické zajištění sběru dat a vyhodnocování.

Plnění: Splněno. Ve dnech 24. 5., 25. 5., 7. 6. a 9. 6. 2022 uspořádala ČZU jako koordinující vysoká škola čtyři pracovní setkání se zástupci participujících vysokých škol, které měly formu skupinových diskusí a byly věnovány zkušenostem a praktickým otázkám souvisejícím se získáváním zpětné vazby od absolventů. Byly pořízeny přepisy z jednání, které sloužily jako jeden z podkladů pro vytvoření závěrečné metodiky. V srpnu, září a říjnu roku 2022 vytvořil tým ČZU souhrn poznatků získaných v rámci úvodního on-line šetření a prvního pracovního setkání, a tento byl rozeslán k okomentování zástupcům participujících vysokých škol. Výstupy uvedeny v závěrečné zprávě na stranách č. 13-28.

 

Výsledky ze závěrečné konference (finální verze metodiky).

Plnění: Splněno. Ve dnech 15. a 16. 12. 2022 proběhla v aule ČZU konference a závěrečný workshop projektu.

V rámci konference (15. 12.) sdíleli zahraniční zkušenosti se získáváním informací od absolventů a s mapováním jejich kariérních drah Valerie Harvey (Higher Education Authority, Irsko) a Marek Bozykowski (National Research Institute, Information Processing Centre, Polsko). Dále vystoupil Samuel Jezný (Koncepční oddělení Odboru vysokých škol, MŠMT) a Jan Beseda s Janou Korečkovou (Centrum pro studium vysokého školství).

Závěrečný workshop (16. 12.) sestával ze dvou částí, přičemž první se věnovala diskusi problematiky GDRP. Jejím výstupem byly podněty směrem k Úřadu pro ochranu osobních údajů, konkrétně požadavek na jednoznačný výklad aktuálního právního stavu v oblasti oslovování absolventů a reflexe změn, které by měly přijít s plánovanou novelou Zákona o vysokých školách. Ve druhé části byl diskutován a korigován návrh doporučení pro tranách získávání zpětné vazby od absolventů vysokých škol. Na konci prosince prošla závěrečnou revizí zpráva z projektu, včetně vyplývajících doporučení. Metodická doporučení jsou uvedena v závěrečné zprávě na stranách č. 34-39.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.