Sociální bezpečí na českých vysokých školách v kontextu akademické etiky

Název oblasti: Sociální bezpečí na českých vysokých školách v kontextu akademické etiky

Registrační číslo projektu: C14 - 2022

Identifikace na ČZU: 99200/1183/1808

Gestor: Ing. Jakub Kleindienst

Obhajoba dne: 26.1.2023

Složení komise:

Předseda:   prof. Ing. Marek Turčáni, Ph.D.

Členové:      Ing. Jana Mazancová, Ph.D.

                     Ing. Jan Kašpar, Ph.D.

Předložené materiály: Závěrečná zpráva Centralizovaného rozvojového projektu.

 

Plnění kontrolovatelných výstupů

Analýza a audit sociální bezpečnosti na VŠ

Plnění: Vypracování dotazníkového šetření mezi zaměstnanými osobami a jeho propojení s druhou částí dotazníkového šetření zaměřeného na zjišťování aktuálního pracovního prostředí mezi zaměstnanci. Obdobné dotazníkové šetření bude v roce 2023 realizováno mezi studujícími, bude mít společnost část týkající se sociálního bezpečí, ale nebude obsahovat dotazy na pracovní podmínky, kariérní růst a rozvoj, naopak bude obsahovat další otázky zaměřené na studium.

 

Kontrola 10 interních směrnic a všech souvisejících formulářů pro mzdovou a personální agendu, Vypracování plánu pro jejich postupnou aktualizaci v roce 2023.

 

Koncepce, strategie sociální bezpečnosti na VŠ

Plnění: Plánovaný návrh koncepce sociální bezpečnosti vysoké školy nebyl v rámci projektu vytvořen, protože k 31.12.2022 jsme neměli k dispozici zjištění z dotazníkového šetření.

 

Byla vypracována Koncepce pro prevenci a řešení nevhodných forem chování na ČZU.

 

Implementace vybraných opatření

Plnění: V roce 2022 proběhla na ČZU řada školení v celkovém rozsahu 40h zaměřených na nediskriminační postupy a přístupy pro akademickou a technickou zaměstnaneckou populaci včetně právních aspektů a na genderovou dimenzi v akademickém prostředí a výzkumu. Dále bylo realizováno 9 školení zaměřených na Work Life Balance, syndrom vyhoření a šikanu na pracovišti. S ohledem na omezené prostředky tohoto projektu bylo v rámci něj hrazeno pouze 1 školení, ostatní školení byla hrazena z jiných prostředků univerzity.

 

Byla připravena a zveřejněna samostatná část intranetu ČZU věnovaná prevenci a řešení nevhodných forem chování na ČZU, kde je vydefinováno, co je identifikováno jako nevhodné chování na ČZU a jaké jsou možnosti jeho ohlášení a jeho řešení.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.