University leaders in SDG (UNILEAD)

Název oblasti: University leaders in SDG (UNILEAD)

Registrační číslo projektu: C10 - 2022

Identifikace na ČZU: 99880/1183/1805

Gestor: prof. Ing. Petr Valášek, Ph.D.

Obhajoba dne: 26.1.2023

Složení komise:

Předseda:   prof. Ing. Marek Turčáni, Ph.D.

Členové:      Ing. Jana Mazancová, Ph.D.

                     Ing. Jan Kašpar, Ph.D.

Předložené materiály: Závěrečná zpráva Centralizovaného rozvojového projektu.

 

Plnění kontrolovatelných výstupů

Úvodní proškolení zástupců VVŠ ve specifické oblasti udržitelného rozvoje pro VVŠ za účasti interních i externích expertů – Opatření 1

Plnění: ČZU se účastnila úvodního proškolení za účasti jednotlivých aktérů v oblastech udržitelného rozvoje, a to zejména s ohledem na část projektu Hospodaření s vodou, dešťová a šedá voda, Biodiverzita a Strategie, strategická partnerství a struktura pro udržitelnost.

 

Interní mapovací workshop na jednotlivých VVŠ s relevantními aktéry – Opatření 1

Plnění: ČZU provedla interní analýzu zejména v oblasti Hospodaření s vodou, dešťová a šedá voda s přesahem do oblastí Biodiverzita a Strategie, strategická partnerství a struktura pro udržitelnost. Mapovací workshop byl zaměřen zejména na diskuzi s odborníky z jednotlivých součástí ČZU, tj. FŽP, kteří se  podíleli na vzniku podkladů pro workshopy projektu (Hospodaření s vodou v kampusu ČZU).

 

Společný mapovací workshop s výstupem vytvořených přehledů stavu řešené problematiky - Opatření 1

Plnění: Účast ČZU pod koordinující VŠ CRP.

 

Založení a naplnění funkční on-line databáze dokumentů s možnými doporučeními v oblastech Zdrojů pro změnu – Opatření 2

Plnění: Naplnění databáze v oblasti, kde ČZU byla garantem, tj. Hospodaření s vodou, dešťová a šedá voda - sdílení dobré praxe z ČZU prostřednictvím vložených materiálů.

 

Společné tematické analytické workshopy dle klíčových oblastí za účasti interních i externích expertů – Opatření 3

Plnění: Účast ČZU pod koordinující VŠ CRP.

 

Sdílená sada dílčích analýz nejlepší aplikovatelné praxe včetně formulace obecných cílů změny v každé oblasti – Opatření 3

Plnění: ČZU zpracovala a v rámci projektu sdílela materiál "Management vody v kampusu - Požadavky, doporučení a informace pro použití jímání, úpravy a opětovného použití dešťových a šedých vod v kampusu".

Kooperace ČZU v rámci skupin Biodiverzita a Strategie, strategická partnerství a struktura pro udržitelnost.

 

Společné tematické klasifikační workshopy dle klíčových oblastí za účasti interních i externích expertů – Opatření 4

Plnění: Účast ČZU pod koordinující VŠ CRP.

 

Sdílená sada identifikovaných a vyhodnocených návrhových opatření včetně upřesnění specifických interních podmínek VŠ pro dosažení obecných cílů – Opatření 4

Plnění: V rámci oblasti "Hospodaření s vodou, dešťová a šedá voda", kde byla ČZU garantem, byla navržena sada následujících doporučení:

- Minimalizace odparu: vegetace, management zeleně,

- Minimalizace odtoku srážkové vody: akumulační a retenční nádrže na srážkovou vodu, zelené střechy, vnější a vnitřní zelené stěny, zasakovací povrchy, vodní plochy, mokřady,

- Sledování hospodaření s vodou: monitoring spotřeby, monitoring zadržené dešťové vody, monitoring úniků vody,

- Využití šedé vody: Instalace okruhu pro šedou vodu,

- Snižování spotřeby vody: instalace úsporných vodovodních baterií nebo perlátorů, instalace úsporných splachovadel na toalety, instalace úsporných sprchových hlavic, instalace baterií s bezdotykovým ovládáním.

 

Společné tematické workshopy k tvorbě sad doporučení dle klíčových oblastí za účasti interních i externích expertů – Opatření 5

Plnění: 17. 5. 2022: Kampus ČZU: prohlídka udržitelných prvků v kampusu ČZU, prezentace řešení hospodaření s vodou, diskuse v rámci pracovní skupiny VVŠ,   8. 9. 2022 – Kampus ČZU: „Zelené střechy a fasády – trendy a synergie“ - umožněno partnerským VVŠ se účastnit odborných seminářů,

  1. 9. 2022 – Kampus ČZU: společný seminář se skupinou řešící Biodiverzitu, prohlídka udržitelných aspektů v kampusu ČZU, zapojení odborníků ČZU do přednáškových bloků,
  2. 10. 2022 – on-line setkání za účelem diskuse – požadavky, doporučení a informace pro použití jímání, úpravy a opětovné použití dešťových a šedých vod v kampusu.

 

Oponentura návrhů sad doporučení („peer review“) – Opatření 5

Plnění: Oponentura návrhů sad doporučení v oblasti Hospodaření s vodou, dešťová a šedá voda byla uskutečněna prof. Vymazalem. Výsledky a obsah oponentury byly sdíleny VVŠ v rámci projektu.

 

Vytvořená sdílená sada doporučení – Opatření 5

Plnění: ČZU koordinovala spolupráci a v rámci pracovní skupiny vytvořila sdílenou sadu doporučení v oblasti Hospodaření s vodou, dešťová a šedá voda. Výstupy byly odsouhlaseny v pracovní skupině a byly poskytnuty VVŠ v rámci projektu.

 

Uskutečněná společná konference s výstupy projektu – Opatření 6

Plnění: ČZU odprezentovala výstupy a doporučená opatření na konferenci pořádané koordinátorem CRP (prezentace Hospodaření s vodou, dešťová a šedá voda).

 

Interní prezentace výstupů na poradách managementu – Opatření 6

Plnění: 5. 12. 2022 – průběh řešení projektu a jeho výstupy/doporučení představeny na Kolegiu rektora ČZU,

  1. 1. 2023 – průběh řešení projektu a jeho výstupy/doporučení představeny na poradě vedení ČZU, zároveň bylo vedení ČZU seznámeno se Sdíleným manažerským shrnutím - sada doporučení z projektu University leaders in SDG (UNILEAD).

 

Dostupné on-line prezentace výstupů projektu – Opatření 6

Plnění: ČZU odprezentovala výstupy a doporučená opatření na konferenci pořádané koordinátorem CRP (prezentace Hospodaření s vodou, dešťová a šedá voda) - dostupné on-line pod koordinující VŠ CRP.

 

Uskutečněná komunikace přes další relevantní platformy – Opatření 6

Plnění: Účast ČZU pod koordinující VŠ CRP

Zvěřejnění výsledků projektu na webu ČZU https://csr.czu.cz/cs/r-15107-aktuality-csr/czu-soucasti-crp-unilead.html.

 

Kontrolní schůzky pro monitoring a řízení postupu – Opatření 7

Plnění: Účast ČZU pod koordinující VŠ CRP.

 

Vytvoření funkčního sdíleného úložiště s výstupy projektu přístupné všem zúčastněným VVŠ -– Opatření 7

Plnění: Materiály vzniklé v rámci kooperace VVŠ včetně materiálů připravených v rámci skupiny garantované ČZU byly sdíleny.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.