Podpora blended learningu vysokoškolskými knihovnami (služby, zdroje, procesy)

Název oblasti: Podpora blended learningu vysokoškolskými knihovnami (služby, zdroje, procesy)

Registrační číslo projektu: C4 - 2022

Identifikace na ČZU: 99000/1183/1802

Gestor: PhDr. Hana Landová, Ph.D.

Obhajoba dne: 26.1.2023

Složení komise:

Předseda:   prof. Ing. Marek Turčáni, Ph.D.

Členové:      Ing. Jana Mazancová, Ph.D.

                     Ing. Jan Kašpar, Ph.D.

Předložené materiály: Závěrečná zpráva Centralizovaného rozvojového projektu.

 

Plnění kontrolovatelných výstupů

Analýza existujících předpisů, procesů a služeb Knihovny ČZU v oblasti informační podpory blended learningu.

Plnění: Řešitelský tým provedl analýzu a její výsledky zaznamenal ve formě odpovědí v dotazníku pro knihovny. Interpretace dotazníku za všechny zúčastněné knihovny bude po úspěšném obhájení výstupů projektu zveřejněn na webu Asociace knihoven vysokých škol ČR (https://www.akvs.cz/). Dokument tak bude k dispozici všem zájemcům z řad odborné veřejnosti.

 

Analýza existující praxe českých a zahraničních vysokoškolských knihoven s poskytováním služeb podporujících blended learning s důrazem na proměňující se potřeby akademiků i studentů v této oblasti.

Plnění: Členové řešitelského týmu ČZU se podíleli na realizaci focus group se studenty i s akademickými pracovníky. Zároveň se ČZU zapojila do realizace dotazníku (aktivita Unierzity Karlovy), který byl následně distribuován mezi studenty a akademické pracovníky.

 

Soubor doporučení směřujících k rozvoji služeb vysokoškolských knihoven podporujících blended

learning a příkladů dobré praxe z českých i zahraničních vysokých škol.

Plnění: Na základě vyhodnocení dotazníků a focus groups byl vypracován soubor doporučení, který bude po úspěšném obhájení výstupů projektu zveřejněn na webu Asociace knihoven vysokých škol ČR (https://www.akvs.cz/). Dokument tak bude k dispozici všem zájemcům z řad odborné veřejnosti.

 

Workshop na téma vzdělávacích aktivit vysokoškolských knihoven v online prostředí.

Plnění: Členové řešitelského týmu ČZU se podíleli na přípravě a realizaci tohoto workshopu.

 

Workshop na téma zpřístupňování online informačních zdrojů.

Plnění: Členové řešitelského týmu ČZU se podíleli na přípravě a realizaci tohoto workshopu.

 

Workshop na téma knihovních služeb podporujících blended learning.

Plnění: Členové řešitelského týmu ČZU se podíleli na přípravě a realizaci tohoto workshopu.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.