Zvýšení dostupnosti ekonomických informací VVŠ

Název oblasti: Zvýšení dostupnosti ekonomických informací VVŠ

Registrační číslo projektu: C8 - 2022

Identifikace na ČZU: 99930/1183/1804

Gestor: Jan Bureš

Obhajoba dne: 26.1.2023

Složení komise:

Předseda:   prof. Ing. Marek Turčáni, Ph.D.

Členové:      Ing. Jana Mazancová, Ph.D.

                     Ing. Jan Kašpar, Ph.D.

Předložené materiály: Závěrečná zpráva Centralizovaného rozvojového projektu.

 

Plnění kontrolovatelných výstupů

1-1 INFRASTRUKTURA: Posílení nebo obnova technické infrastruktury pro zajištění procesů EIS

ČZU se na realizaci tohoto výstupu nepodílela a výsledky ostatních řešitelů nepřebírá.

Výstup byl v rámci celého koordinovaného projektu zcela splněn.

 

1-2 TECHNOLOGIE: Upgrade SW technologií a standardních aplikací EIS

ČZU se tohoto koordinovaného cíle neúčastnila aktivně, pouze pasivně přebírala výsledky plnění ostatních VVŠ v rámci sekce 2.

Výstup byl v rámci celého koordinovaného projektu zcela splněn.

 

2-1 FUNKCIONALITA: Úpravy a doplnění funkcionalit vybraných agend EIS

V rámci projektu pořídila ČZU rozšíření funkcionalit EIS Magion, konkrétně modul pro automatizované zpracování karetních transakcí.

Výstup byl zcela splněn.

 

2-2 ROZPOČET: Podpora pro plánování a rozpočtování mzdových prostředků

V rámci projektu byla pro EIS Magion provedena revize analýzy importu výkazů práce na dohodách z externího systému, dále vstupní analýza pro elektronické navrhování a schvalování odměn zaměstnancům.

ČZU se na tvorbě analýz podílela jako řešitel-oponent.

Výstup byl v rámci celé sekce 2 zcela splněn.

 

2-3 ePROCESY: Rozšíření podpory elektronických procesů v EIS

V rámci projektu byly vytvořeny RPA automatizace, které umožňují napojení externích SW na EIS Magion. Jedním z dokončených elektronických procesů je vyplňování dovolenek elektronicky a jejich automatizované zpracování v EIS.

Dále ČZU v rámci projektu pořídila novou interaktivní úlohu Účetní deník EIS Magion, včetně jejích dvou rozšíření.

Výstup byl zcela splněn.

 

2-4 VÝKAZNICTVÍ: Podpora pro sestavování vybraných statistik a výkazů

V rámci projektu bylo rozšířeno jádro EIS Magion, subsystému Personalistika a mzdy. U položek jméno a příjmení došlo k zvětšení jejich délky. Úprava měla plošný dopad do reportů z PaMS Magion. Dále byla realizována sestava pro výkaznictví projektů NPO. ČZU obě tyto funkcionality v rámci projektu pořídila.

Rovněž byla s dodavatelem EIS Magion řešena revize e-komunikace se systémem ČSSZ (formát a obsah předávaných personálních dat), potřebné úpravy byly provedeny v rámci smluvní podpory.

Výstup byl zcela splněn.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.