Rozvoj nástrojů pro ověření identity, elektronizaci agend, dokladů a jednání zaměřených na správu vysokých škol

Název oblasti: Rozvoj nástrojů pro ověření identity, elektronizaci agend, dokladů a jednání zaměřených na správu vysokých škol

Registrační číslo projektu: C12 - 2022

Identifikace na ČZU: 99820/1183/1806

Gestor: prof. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.

Obhajoba dne: 26.1.2023

Složení komise:

Předseda:   prof. Ing. Marek Turčáni, Ph.D.

Členové:      Ing. Jana Mazancová, Ph.D.

                     Ing. Jan Kašpar, Ph.D.

Předložené materiály: Závěrečná zpráva Centralizovaného rozvojového projektu.

 

Plnění kontrolovatelných výstupů

Konzultace s dodavatelem studijní agendy k možnostem elektronického ztotožnění uživatelů (V1)

Plnění: Konzultace probíhali průběžně po celý rok v helpdeskové aplikaci dodavatele; na společném jednání  v Bořeticích ( 10. - 12.10.2022 ) a ad hoc dle potřeby na online meetincích. Výstup splněn.

 

Výměna zkušeností se zapojenými školami k možnostem ověření identity uživatelů online (V1)

Plnění: Problematika byla diskutována a aktivně prezentována na prvním a druhém společném setkání řešitelů centralizovaného rozvojového projektu v Brně. Výstup splněn.

 

Digitalizace archivu a rozvoj elektronických procesů spojených se správním řádem (V2).

Plnění: Ve univerzitním informačním sytému byly realizovány úpravy kontaktního centra a zprovozněny nové el. formuláře (např. žádost o uznání předmětu). Dále byla například vypracována analýza a návrh řešení na problematiku evaluace předchozího vzdělání uchazeče. Pracovní tým se dále zabýval problematikou vydávání el. diplomů a jejich duplikátů. Výstup splněn.

 

Elektronická podpora správního řádu ve studijním systému a návrh napojení na spisovou službu (V2)

Plnění: Tento výstup je v plné souvislosti s výstupem číslo tři. V rámci problematiky se také řeší nakládání se závěrečnými pracemi, zda mají končit ve spisové službě potažmo národním archivu nebo v knihovně jako publikace. Výstup splněn.

 

Výměna zkušeností se zapojenými školami v oblasti elektronického rozvoje podpory jednání a rozhodování (V4)

Plnění: ČZU v Praze aktivně vystupovala a prezentovala své zkušenosti na společném semináři uživatelů univerzitního informačního systému v Bořeticích i na společných jednáních řešitelů CRP. Výstup splněn.

 

Účast na seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým řešením škol (V1-V4)

Plnění: Pracovníci ČZU se účastnili seminářů i konzultací dle plánu. Výstup splněn.

 

Vzájemné srovnání dílčích výstupů a posouzení jejich použití v prostředí naší školy (V1-V4)

Plnění: Srovnávání dílčích výsledků bylo realizováno formou diskuse a prezentací na společných setkání s dalšími školami. Výstup splněn.

 

Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V4)

Plnění: Závěrečné vyhodnocení projektu je plánováno na 26.1.2022, kde proběhne prezentace výsledků a jejich obhajoba. Tím bude tento výstup splněn.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.