Podpora zavedení systému řízení bezpečnosti informací v prostředí VVŠ

Název oblasti: Podpora zavedení systému řízení bezpečnosti informací v prostředí VVŠ

Registrační číslo projektu: C13 - 2022

Identifikace na ČZU: 99500/1183/1807

Gestor: Ing. Jan Borák, Ph.D.

Obhajoba dne: 26.1.2023

Složení komise:

Předseda:   prof. Ing. Marek Turčáni, Ph.D.

Členové:      Ing. Jana Mazancová, Ph.D.

                     Ing. Jan Kašpar, Ph.D.

Předložené materiály: Závěrečná zpráva Centralizovaného rozvojového projektu.

 

Plnění kontrolovatelných výstupů

Nasazení vybraných nástrojů na podporu zavedení SŘBI/SŘKB.

Plnění: V rámci výstupů PS1 byl představen nástroj Eramba risk management. Pilotní provoz toho nástroje na ČZU bude zahájen v Q1 2023.

 

Implementace vybraných bezpečnostních politik.

Plnění: V rámci výstupu PS2 byly představeny koncepty bezpečnostních politik. Dílčí politiky byly komparovány s aktuální stavem dokumentace ČZU a požadavky VoKB. Vybrané politiky jsou v současnosti předloženy k připomínkování Výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti ČZU, postupné zavádění do systému vnitřních směrnice proběhne v souladu s interním plánem v roce 2023.

 

Přizpůsobení a nasazení vzdělávacích kurzů pro specifické cílové skupiny.

Plnění: ČZU momentálně nasadila základní kurz bezpečnosti informací ICT a ochrany OU pro všechny zaměstnance. Kurzy pro specifické skupiny a role jsou řešeny pracovní skupinou 3 pod vedením MUNI a budou výstupem projektu CRP v rámci interaktivního webového prostředí.

 

Audit/penetrační test zvolených VIS.

Plnění: Byly identifikované VIS a jejich dodavatelé byli oficiální formou obeznámeni s jejich povinnostmi plynoucími ze ZoKB. Vzhledem k tomu, že politika řízení dodavatelů dosud nebyla vydána v rámci systému vnitřních směrnic ČZU, je audit dodavatele po konzultaci s oddělením vnitřního auditu ČZU plánován až na období Q3 2023, dle dostupnosti externího auditora pro oblast ISO 27001.

 

Metodika pro Security Operation Center (SOC).

Plnění: Pracovní skupinou 4 vedenou VŠE byl prezentován koncept řešení SOC. ČZU v rámci toho definovalo své potřeby. Metodika SOC bude prezentována jako výstup pracovní skupiny.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.